You are currently viewing Världens viktigaste dag – En heldag i matens och lantbrukets tecken
Världens viktigaste dag – En heldag i matens och lantbrukets tecken

Världens viktigaste dag – En heldag i matens och lantbrukets tecken

Världens viktigaste dag – En heldag i matens och lantbrukets tecken. Seminariedagen äger rum på Vreta Kluster torsdagen den 9 februari.

— Det här är ett tillfälle för oss att synliggöra och uppmärksamma världens viktigaste branscher i en spännande kontext som lyfter aktuella utmaningar som vi måste hitta lösningar på. Lantbruket står inför ett generationsskifte, vem ska se till att vi får mat i framtiden? Vad är det för mat och hur får vi den att räcka till? Och vad kan vi göra åt den antibiotikaresistens som breder ut sig? säger Helene Oscarsson, vd på Vreta Kluster.

Helene menar att många av svaren på de här frågorna finns i det gröna näringslivet.

– Det här ska bli en dag med framtidstro. Samtidigt som vi lyfter upp de stora utmaningarna kommer vi också att visa på de svar som finns i vår bransch, säger hon.

Lyckats locka många deltagare
Bland talarna under dagen finns bland andra Richard Tellström mathistoriker från Grythyttan, Per Frankelius, docent på Linköpings universitet, Anders Tegnell från Folkhälsomyndigheten och Europaparlamentarikern Fredrick Federley. Tillsammans med flera andra nationella och regionala företagare och politiker. Moderator för dagen är Claes de Faire, tidigare chefredaktör på tidningen Resumé och numera vd på nyhetsmagasinet Fokus.

– Vi har redan fått in 130 anmälningar och har ytterligare ett 20-tal platser kvar. Jag är övertygad om att det kommer att bli en lärorik dag med mycket spännande diskussioner, säger Helene.

Se hela programmet här:
www.vretakluster.se/press/uppfoljning/kommande/vreta-kluster/varldens-viktigaste-dag

Källa: www.vretakluster.se