You are currently viewing Städarna ska ta ytterligare steg med Växtzon
Städarna ska ta ytterligare steg med Växtzon

Städarna ska ta ytterligare steg med Växtzon

Det är på sätt och vis en förväntad syn som möter mig när jag kommer till Städarnas servicekontor i Norrköping. Högt tempo, telefonsamtal som tas emot och städartiklar som hänger på tork i väntan på nya uppdrag. Bolagets VD och grundare, Christoffer Sjögren, tar emot i ett lite mindre rum längst bort i lokalen. Det var år 2008 som han fick idén när han pendlade till sitt arbete i Stockholm, var borta i stort sett hela dagarna och hann därmed inte sköta hemmet enligt de krav han ställer.

– Jag vill ha det snyggt, prydligt och rent hemma och därför började jag kika på det här med hemstädning. Jag kontaktade ett företag och det fanns bara mobilnummer. Ingen logga, ingen hemsida och det här var runt 2007. Jag tänkte att det här var något man måste kunna göra bättre, säger Christoffer Sjögren.

Städarnas grundare, Christoffer Sjögren, vid receptionen i Norrköping där allt startade för snart tio år sedan.

Sagt och gjort. Bolaget Städarna skapades i Norrköping och började växa ganska snabbt till 15–20 personer under det första året. Sedan dess har det startats minst ett bolag varje år i andra städer och idag är det tio kontor, allt majoritetsägt av Städarna Sverige AB.

– Eftersom alla mina kollegor i Stockholm hade hemstädning misstänkte jag att behovet fanns även i Norrköping. Tajmingen var dessutom suverän då RUT-avdraget hade införts något år innan. Här någonstans började man också se en attitydförändring hos det svenska folket. Från att det varit fult att köpa städning gick det nu allt mer till att bli en vanlig Svensson-tjänst, säger Christoffer.

Bolaget, som har sin större marknad i Östergötland och Södermanland, har idag drygt 200 anställda vilket man är nöjda med. De jobbar nu istället med att få upp tjänstgöringsgraden hos de anställda så att fler får en heltidstjänst, snarare än att nyanställa. Om de uppsatta delmålen nås räknar bolaget med att år 2018 omsätta ca. 100 miljoner kronor. Om tio år ska omsättningen nå en halv miljard och i arbetet med att nå dit kan Växtzon bli en viktig spelare.

Foto: Städarna Sverige AB

– Vi ser en jättevinning i att träffa andra tillväxtbolag som har precis samma mindset; här är vi idag och nu ska vi femtondubbla det vi har. Det är värdefullt att se vad andra har för utmaningar, eller vad de genomgått för utmaningar, så att man inte springer på samma växtvärkproblem, fortsätter Christoffer.

Städarna Sverige AB kommer att gå in i den Växtzon-fas som kallas Tillväxtsupport. Det innebär att de får individuell hjälp med att ta fram en handlingsplan som kan förverkliga deras förväntningar.

– Ju fler kompetenta personer som kritiskt granskar vår framtidsstrategi, ju bättre kommer vi kunna få den att stämma mot verkligheten. Ensam är inte stark, säger Christoffer.

Vad har ni för utmaningar framöver?

– Det är att växa med lönsamhet. Vi kan inte gå ut och rabattera tjänsterna för att köpa oss in på marknaden. Då blir vi för billiga och skjuter oss själva i foten eller förstör för marknaden. Att växa med kvalitet är en annan utmaning, att alla håller den kvalitet som vi vill hålla. Ju fler personer, ju fler saker kan gå snett. Den tredje är att vi växer med bibehållet ägande, att vi inte behöver ta in kapital från börsen eller externa finansiärer. Idag har vi inte ett banklån och det vill vi hålla på.

En bild som följt med bolaget under alla år, om än i något förändrad form, är den över målen och deras tre värdeord; Ansvar, bemötande och kvalitet. I dessa ryms bl.a. att anställa personer som stått utanför arbetsmarknaden en längre period, ha bra anställningsavtal, ta rygg för en eventuell lågkonjunktur, använda så lite kemikalier som möjligt och leva som man lär.

– Den mjuka delen, människor och bemötandet, är något som vi arbetar mycket med. Här handlar det om att ha duktiga ledare som lyfter övriga medarbetare. Jag kan inte sitta och säga att vi ska bete oss bra mot varandra om jag inte lever upp till det själv. Det måste leva i hela organisationen, säger Christoffer.

Foto: Städarna Sverige AB

– En ambition är att ha Sveriges nöjdaste medarbetare. Nu får jag inte in medarbetarundersökningar från våra konkurrenter men i vår senaste undersökning, som gjordes i november, svarade runt 9 av 10 att de trivs på sitt arbete, är stolta över sitt yrke och att det är professionella material de får arbeta med. Det tycker jag är ett kvitto på att vi gör rätt saker, avslutar Christoffer Sjögren.

Om Växtzon:

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i Eskilstuna, Linköping, Norrköping, Strängnäs, Uppsala, Västerås och Örebro samverkar för att fler företag ska växa och nå en omsättning på 100 miljoner kronor. De företag som drar nytta av Växtzon ges tillgång till alla nio parters kunskap, kompetens och nätverk för att snabbare skala upp sina verksamheter. I projektet ingår Create Business Incubator, Inkubera, Mjärdevi Science Park, Munktell Science Park, Norrköping Science Park, Strängnäs Business Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Läs mer på växtzon.se

Källa: www.nosp.se