Robotar, sensorer och satelliter

Robotar, sensorer och satelliter

Initiativet Agtech 2030 syftar till att etablera en innovationsmiljö för morgondagens lantbruk, med fokus på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet.
Agtech 2030, som ska bidra till att göra Sverige världsledande inom utvalda jordbruksteknologiområden, har utsetts till ett Vinnväxt-program. Tidsplanen är tio år och den planerade budgeten ligger på ungefär 200 miljoner kronor. Bakom initiativet finns cirka 20 olika organisationer – däribland Region Östergötland, Hushållningssällskapet och Vreta Kluster.
Syftet är att skapa en inkluderande innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling, samt ny kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på till exempel sensorer, digitalteknik och mekanik – men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer.

Saab har sedan många år tillbaka knoppat av nya bolag inom andra branscher.
Jenny Gustafsson, Investment Manager på Saab Ventures, nämner exempelvis två stycken som använt sig av Saabs teknik i andra områden.
– Cind använder Saabs bildbehandling för att se hur mycket timmer det finns på lastbilar, medan Robotwaste nyttjar samma bildbehandling till att sortera byggavfall. Samma teknik kan, med viss anpassning, användas till lösningar i helt skilda branscher, framhåller hon.

Saab Ventures har haft funderingar att ge sig in i jordbruksindustrin med återanvända lösningar – men det var först när Linköpings Universitet kom med en förfrågan för cirka ett år sedan man började agera.
– Vi håller på med ett första pilotcase med en hydraulikuppfinning, som kan tillämpas inom jordbruket. Där studeras på vilket sätt den kan användas i den branschen. Det är viktigt att ta avstamp vilka behov som finns, de tekniska lösningarna kommer efter.
Sedan är det förstås även en ekonomisk fråga.
– När man tagit reda på vilka tekniska behov som finns inom just jordbruk får man ta ställning till hur kostnadseffektiveten blir och om det är lönsamt att kommersialisera lösningen. Svaret kan givetvis variera mycket beroende på exempelvis jordbrukets storlek.
Temat för seminariet på Almedalen är ”Robotar, sensorer och satelliter – så ser matproduktionen ut 2030”. Berätta gärna lite om det och vad det innebär?
– Tanken är att samla både behovsägare, beslutsfattare och teknikleverantörer för att diskutera utmaningar och tänkbara lösningar. Jag ser fram emot att ta del av övriga deltagares och publikens insikter så att vi gemensamt kan lägga grunden för ett framgångsrikt arbete kommande år.

Du har ju varit med i Almedalen några gånger tidigare – vad är det bästa med den veckan?
– Att så många olika aktörer är samlade på samma ställe. Man kan få många nya ingångar och kontakter som påverkar en diskussion. Jag kommer från försvar- och säkerhet och det finns tekniker och lösningar därifrån som kan bidra till andra områden, likväl som vi kan hitta nya tillämpningsområden med hjälp av andra.

Vad har du för förhoppningar när det gäller seminariet?
– Att vi kan få fram mer konkreta problemformuleringar som vi kan testa tänkbara lösningar på, avslutar Jenny Gustafsson.

Vision för Agtech 2030

  • År 2030 är Östergötland med angränsande områden en av världens mest framstående regioner inom jordbruksteknologi – agtech.
  • Regionen utmärker sig genom att locka en hög andel globala investeringar inom jordbruksrelaterad teknologi, ett framgångsrikt nyföretagande, tillämpad spetsforskning i täta nätverk mellan forskningsinstitutioner och näringsliv, storsatsande techföretag med internationella framgångar, högteknologiska och högavkastande jordbruksföretag som genom användning av disruptiv teknologi och nya affärsmodeller bidrar till att lösa globala hållbarhetsmål – samt en offentlig sektor som genom framsynt agerande påskyndar innovationer och bidrar till hållbar utveckling.
  • Visionen inkluderar nya sätt att förädla spannmålsprodukter (nära primärproduktionen) liksom teknologisk korskoppling med till exempel skogsbranschen.
  • Visionen uppnås genom att skapa en unik, stark, inkluderande och jämställd innovationsmiljö som lyckas samla resurser och kompetenser som speglar ett flertal regionalt utpräglade styrkor.
  • Östergötland är en gynnsam plattform i kraft av sin position som en av Sveriges starkaste jordbruksregioner i kombination med regionens tyngd inom forskning om innovation, teknik, hållbar utveckling och management samt genom industriell kapacitet.

Källa: www.liu.se

 

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Björn Lisinski