Cirkulär  ekonomi  ger  lönsamhet
Mattias Lindahl, Professor på Linköpings Universitet anser att vi redan nu och i framtiden måste fortsätta satsa på cirkulära ekonomier, där tillverkaren redan från start tänker att allt blir till ett kretslopp.

Cirkulär ekonomi ger lönsamhet

temaEastSwedenAlmedalenFramför oss ser nu forskarna en allt högre kostnad för råvaror och energipriser. Den ekonomi som vi har med ett slit- och slängsamhälle, är helt enkelt inte hållbar i framtiden.
– Det handlar om att satsa på funktioner och ta betalt för dessa och inte för produkter. Det här är framtiden, säger Mattias Lindahl, Professor och forskare om miljödriven produktutveckling och produkt- och tjänsteinnovationer, Linköpings Universitet.
Företagen ska fråga kunderna vilken funktion de önskar stället för att sälja produkter. Genom detta blir produkten och tjänsten automatiskt hållbar eftersom det då blir lönsamt att tillverka produkter med lång hållbarhet och låga livscykelkostnader. Eftersom man ska återanvända produkterna får man en helt ny och bättre dialog med användaren, en starkare relation mellan tillverkare och användare. Det är tillverkaren som kan sin produkt bäst, kan reparera och laga den. Det blir alltså ett nytt tänk. Tillverkaren av bilar kan till exempel fråga kunden vad den ska användas till och hur mycket det får kosta förslagsvis per mil. Användaren äger inte sin bil utan har bara fått något som löser dennes behov. Bilen är i grunden, från början, tillverkad för att uppdateras med nya smarta lösningar. Tillverkaren står för alla uppdateringar, service och drivmedel.

De moderna tidernas kända ekonomer som John Maynard Keynes har modeller som går ut på att vi konsumerar, industrihjulen snurrar, livslängden på våra produkter och tjänster är korta och att det är detta som bidrar till en stark ekonomisk utveckling. Mattias Lindahl, bedriver forskning för att ta fram affärsmodeller som motsäger detta och det handlar om ett nytt förnuftig sätt att handla. Han tycker vidare att ordet ”konsument” är fel.
– Istället borde vi införa begreppet användare. Vi kan inte i framtiden förbruka produkter. Det är inte hållbart då våra resurser kommer att bli knappa, säger Mattias Lindahl.

Kretsloppstänkande är inget nytt. Fram till industrialismen fanns ett kretsloppstänkande och man tillverkade produkter med kvalitet, med tanke på att kunna laga och reparera dem i framtiden. Det berodde just på att resurserna var knappa.
Satsningen på cirkulär ekonomi måste komma till stånd på grund av en rad faktorer. En allt mer åldrande och växande befolkning ska försörjas av en mindre och yngre. Konkurrensen blir allt svårare på en global handelsmarknad och nya konkurrensfördelar måste komma fram. Inte minst användaren av tjänster och produkter har nya och helt andra krav. Ett allt större socialt intresse, etiska aspekter, kunskap och intresse växer fram. På senare år vi fått en bättre miljölagstiftning men mycket kan göras inom detta i framtiden. En viktig aspekt är att vi i vårt sätt att konsumera inte tar hänsyn till att till exempel företagen och indirekt konsumenten borde betala för ren luft och vatten vid produktionen.
Mattias Lindahl deltar i ett fyrårigt forskningsprogram som heter REES grundat av Mistra (www.mistra.org) Rees står för resurseffektivitet och effektiva lösningar baserat på hållbara lösningar. Detta är ett samarbete mellan till exempel: Linköpings Universitet, Lunds Universitet och Chalmers, HTC i Söderköping, Qlean Scandinavia i Linköping, Volvo och Ericsson.
– Det handlar om att ta fram nya innovativa affärsmodeller som är värdeskapande, och faktiskt ökar företagens lönsamhet, attraktion, konkurrenskraft men som samtidigt är hållbara, berättar Mattias Lindahl.
Idag hamnar de flesta varor som deponi när de är förbrukade, och återanvändningen är mycket liten. Det kan bero på okunskap men också på att de vid tillverkningen inte lämpar sig för återvinning.
– Det handlar om att hela företagets organisation och affärsidé ska vara strukturerad för att tänka hållbarhet. Produkter kan återanvändas, för återtillverkning och som komponenter. De som bäst känner till produkter och tjänster är företagen själva. Att laga dem och förlänga deras livscykel blir ett lönsamt mål, anser Mattias Lindahl.

Det gamla sättet för företagen är att man trycker ut produkter på marknaden genom försäljning och marknadsföring. Det nya sättet är att erbjuda maximalt med mervärde i produkten eller tjänsten genom att använda så lite resurser som möjligt eftersom produkt ska leva så länge som möjligt. Det gäller att tänka cirkulärt och modulärt eftersom det förenklar och ger vinst.
– Redan då man designar produkten bör man tänka på hållbarhet och förmåga att minska miljöpåverkan, att ha ett livscykelperspektiv, designa affärsmodell och produkt rätt från början. Att fokusera på de tidiga faserna: produktutvecklingen och affärsutvecklingen, anser Mattias Lindahl.

 

TEXT: Per Oddman

FOTO: Per Oddman

Tidigare publicerat i Affärsstaden 6 – 2017