Ytterligare satsning på ekologisk hållbarhet i Östergötland
Vi Gör´t .Ytterligare satsning på ekologisk hållbarhet i Östergötland

Ytterligare satsning på ekologisk hållbarhet i Östergötland

Östergötland är en spetsregion inom miljöområdet med bred och djup kunskap inom miljöteknik, gröna näringar och hållbarhetsfrågor. För att skapa en större medvetenhet om den regionala styrkan och att visa på möjligheterna till såväl näringslivsutveckling som ytterligare miljövinster, samlar man inom ramen för kommunikationsprojektet ”Vi Gör´t” goda exempel på insatser som bidrar till att skapa en hållbar utveckling.

Projektet finansieras av Region Östergötland och drivs av de tre nätverks- och klusterorganisationerna Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland och Vreta Kluster.

– Vi arbetar alla på olika sätt inom miljöteknik och gröna näringar. I våra nätverk finns många fantastiska företag, forskare och utvecklingsprojekt som vi vill göra synliga för fler. På så sätt kan fler få tillgång till kunskap, fler affärer kan göras, fler jobb kan skapas och en mer hållbar utveckling kan bli verklighet, säger Helene Oscarsson, verksamhetsledare på Vreta Kluster och projektledare för ”Vi Gör´t”.

Genom att lyfta fram goda exempel vill man inspirera andra och underlätta att göra hållbara val genom att välja varor och tjänster från dessa företag. Satsningen ligger i linje med regeringens ambitioner när det gäller att skapa ett fossilfritt samhälle och utveckla den förnybara och biobaserade ekonomin som har en central roll att spela i ett hållbart samhälle.

– Hållbarhet är ett styrkeområde i Östergötland som vi kommer att bygga vår fortsatta tillväxt på. Genom att samarbeta med aktörer som Vreta Kluster, Cleantech och Energikontoret samt universitet och andra organisationer kan vi sprida information om vår kompetens och vad som faktiskt görs i regionen när det exempelvis gäller ökad resurseffektivitet och ökad användning av förnybar energi och förnybara råvaror, säger Peter Karlsson, strateg på Region Östergötland som finansierar projektet.

 

Källa: www.vretakluster.se