You are currently viewing Wematter ökar med 40 miljoner – vill demokratisera 3D-skrivare
Wematters vd Robert Kniola vid 3d-skrivaren Gravity.

Wematter ökar med 40 miljoner – vill demokratisera 3D-skrivare

3D-skrivarbolaget Wematter har genomfört en riktad nyemission tillsammans med investeringar från befintliga ägare för att skala upp med fokus på en utökad organisation inom sälj, marknad och produktion Den nya investeringen har samlats in genom en riktad nyemission på 26 miljoner kronor under våren tillsammans med sammanlagt 14 miljoner som bland annat kommer från befintliga ägare, ledning och styrelse. Bland de tillkomna ägarna hittas institutionella och privata investerare, bland annat Hamberg Förvaltning, storägare i Betsson samt en industrialist inom additiv tillverkning. Stockholm Corporate Finance agerade finansiell rådgivare.

Wematters försäljningsorganisation har sedan förra året växt med fyra personer samt en försäljningschef och i skrivande stund genomförs vidare rekryteringar. De senaste anställningarna har inneburit tillskott av personer med erfarenhet från scaleup-företag och med bakgrund inom additiv tillverkning.

– Jag blir personligen stolt över att vi attraherar personer som varit med om samma resa i ett annat svenskt bolag från vår bransch. Bland de vi träffat finns 30 års erfarenhet av 3d-skrivare och additiv tillverkning. Det är ett bevis på vår attraktionskraft som företag och det ger oss utmärkta förutsättningar att ta nästa steg i vår tillväxt framåt, säger Robert Kniola, grundare och vd på Wematter.

Wematter grundades 2014 och har sedan dess växt till cirka 25 medarbetare som sedan två år tillbaka huserar i lokaler vid centralstationen i Linköping. Företagets flaggskeppsprodukt är 3D-skrivaren Gravity 2021 som tillsammans med tillhörande utrustning och mjukvara hyrs ut som en systemlösning för additiv tillverkning. Kunderna hittas främst inom tillverkningsindustrin och bland teknikkonsulter men även inom vårdbranschen samt företag som är verksamma inom medicinteknik.

Vågar investera i någonting hållbart

– Det har varit en utmaning för många inom svensk industri att ta in riskkapital under rådande pandemi, men jag tror att vi lyckas genom att erbjuda en hållbar produkt tillsammans med långsiktiga affärsrelationer. Vi kan därför nu välkomna nya investerare som också ser ett bolag med en produkt och ett hållbart och långsiktigt erbjudande som gör skillnad för våra kunder. Emissionen möjliggör en marknadsintroduktion och en produktionssättning, vilket tillsammans med ett breddat ägande, bäddar för en kommande notering, utvecklar Håkan Dahllöf, styrelseordförande för Wematter.

– Kapitalet kommer nu framförallt användas till att anställda personal inom försäljning och driva vidare forskningsprojekt för nya material och annan produktutveckling. Det handlar även om att på ett effektivt sätt skala upp vår produktionsprocess med externa leverantörer för att kunna planera långsiktigt, avslutar Robert Kniola.

– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter med Wematters lösning, i Sverige och på sikt även på global skala. Detta innebär även en vidare differentiering av vår portfölj med ett bolag inom en växande bransch som vi ser kommer generera avkastning över lång tid, kommenterar Gaetan Boyer, vice vd för Hamberg Förvaltning.

Källa: www.wematter.se