You are currently viewing Visualiseringscenter öppnar Wadströms Exploranation Laboratory
Visualiseringscenter öppnar Wadströms Exploranation Laboratory Foto: Thor Balkhed

Visualiseringscenter öppnar Wadströms Exploranation Laboratory

Laboratoriet finns på översta våningen i Visualiseringscenter C i Norrköping och är en del av Linköpings universitet. Här har LiU-forskare inom exempelvis klimat, miljö och sociologi, tillsammans med forskare inom visualisering, skapat helt nya möjligheter att förstå och utforska världen omkring oss.

Ordet Exploranation är en sammanvägning av orden explore, som betyder utforska, och explanation, som betyder förklaring – detta är det unika med Wadströms Exploranation Laboratory. På interaktiva skärmar, en glob och ett antal visualiseringsbord får besökaren tillgång till fakta inom områden som alla har koppling till hållbarhet, det handlar om klimat, biologisk mångfald, havsmiljöer och inte minst hur vi lever, äter och bor.

Upplevelse på tre nivåer

I ett första steg handlar det om att uppleva, ta till sig sambanden och se helheter.
I nästa steg erbjuds guidning där ännu mera data kan hämtas upp och frågorna som besvaras bli allt klurigare. I ett tredje steg kan exempelvis ungdomar i en gymnasieklass skapa egna forskningsprojekt och med hjälp av de stora mängder data som finns tillgängliga blotta helt nya samband och skapa egna presentationer som visas för lärare och klasskamrater i Visualiseringscenters stora domteater. Datorer finns att låna liksom inspelningsstudio.
– Wadströms Exploranation Laboratory är den sista pusselbiten i den vision vi hade när Visualiseringscenter startades för mer än tio år sedan. Det här är en plats där barn och unga får utforska verkligheten och bli inspirerade att intressera sig för vetenskap och teknik, säger Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering och direktör för konsortiet Visualiseringscenter.

Arvet från textilindustrin

Ett laboratorium av det här slaget kan inte byggas upp utan en långsiktig finansiering och i det här fallet kommer den från Stig Wadströms stiftelse.
– Stig Wadström var mycket intresserad av teknik och nya innovativa lösningar. Campus ligger på den plats där familjen Wadströms textilindustrin en gång blomstrade och vi är övertygade om att Stig skulle uppskattat att hans namn nu lever vidare i ett laboratorium där ungdomar kan utveckla sitt intresse för naturvetenskap och teknik, säger Robert Willén, ordförande för Stig Wadströms stiftelse.
– Detta är forskning i världsklass med stor framtidspotential. Vi är otroligt tacksamma för den långsiktiga donation och goda samarbete som vi har med Stig Wadströms stiftelse. Det här är bara ett exempel på en lång resa vi ska göra tillsammans, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid LiU.
Fler donationer är välkomna. Noss Foundation finansierar utvecklingen av en framtida installation kring biologisk mångfald. Swedbanks stiftelse för vetenskaplig forskning har bidragit med en donation för utveckling av laboratoriet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse finansierar under tio år en gästprofessur i Exploranation, eller Visual Science communication, vid Linköpings universitet.

Systerlaboratorium

På Universeum i Göteborg finns ett nyöppnat laboratorium, Vislab. Bakom utvecklingen av de båda laboratorierna står Visualiseringscenter C:s och Universeum.

– Universeums kunskaper inom pedagogik och lärande tillsammans med vår kunskap om visualiseringsteknik och mjukvara har vi lyckats utveckla två unika laboratorier där visualiseringsteknik möter forskningsdata. Detta har varit möjligt tack vare Stenastiftelsens donation till Universeum och Stig Wadströms stiftelses engagemang i Wadströms Exploranation Laboratory här i Norrköping, säger Anders Ynnerman.

WISDOME

Visualiseringscenter C i Norrköping är även navet i en storsatsning från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse genom jubileumsdonationen till WISDOME, Wallenberg Immersive Science Communication Dome. I Norrköping skapas installationer, filmer och presentationer som ska visas i domteatrar runtom i landet.
I Stockholm togs nyligen det första spadtaget för ett bygga en dom invid Tekniska museet, en dom har öppnat i Umeå och bygget är i full gång på Universeum i Göteborg och i Malmö.

 

Källa: www.visualiseringscenter.se

Foto: Thor Balkhed