Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group
Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

Researchbolagen CMA Research, Markör och Scandinfo går samman och bildar Origo Group

Ägare till Origo Group är Valedo Partner. Tillsammans är vi ett av Sveriges ledande undersökningsföretag med cirka 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg och Linköping. Origo Group är starka inom både offentlig och privat sektor, kvantitativ och kvalitativ analyskompetens och har egen systemutvecklingsavdelning.

– Behovet av fördjupade insikter om medarbetare, kunder/brukare, varumärken och produkter har aldrig varit större. Det i kombination med en förändrad omvärld med bland annat högre tempo och flera insiktskällor, gör att det ställer högre krav på vår leverans och analys. Vår breda kompetens och samlade erfarenhet gör Origo Group till en stark aktör på marknaden, säger Origos vd Katarina Åkesson.

 

Källa: www.cmaresearch.se