You are currently viewing Ny bok om jordnära innovationer i Östergötland – lanseras på Världens Viktigaste Dag
Ny bok om jordnära innovationer i Östergötland – lanseras på Världens Viktigaste Dag. Helene Oscarsson, vd på Vreta Kluster AB och Karin Christoffersson, Klara språket

Ny bok om jordnära innovationer i Östergötland – lanseras på Världens Viktigaste Dag

Ny bok om jordnära innovationer i Östergötland – lanseras på Världens Viktigaste Dag

– Boken lyfter flertalet exempel på innovation och visar på alla de möjligheter till samverkan och integration som finns mellan olika branscher och kompetensområden här i Östergötland. Vi har stor potential att vidareutveckla och skapa spets i regionen tack vare vårt goda samarbete mellan akademi och näringsliv, säger Peter Värbrand, vicerektor för samverkan vid Linköpings universitet.

Boken är en uppföljare till ”Vi bor mitt i maten” som skrevs år 2006 av samma författare.

–  Mycket har hänt sedan förra boken släpptes, exempelvis har Vreta Kluster kommit på plats och nu funnits i sex år. Nu vill vi dela med oss av alla de goda erfarenheter vi samlat på oss under åren och belysa den positiva utveckling som sker när man jobbar tillsammans över gränserna – mellan akademi, näringsliv och politik. Vi har tittat mycket på hur samhällsutmaningar och omvärldsförändringar kan ligga till grund för nya spännande affärsidéer inom våra branscher, säger Helene Oscarsson.

Förhoppningen är att boken blir en inspiration till livsmedelsstrategin som nu ska verkställas av alla engagerade företag, organisationer och offentliga aktörer. Vreta Kluster har fått i uppdrag att koordinera arbetet i Östergötland. I boken ges många konkreta exempel på spännande forskningsområden, innovationer och affärsutveckling som pågår i regionen.

Locka unga till branschen

Fortfarande förknippar många de gröna näringarna som lantbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion, med en slags bakåtsträvande bondromantik, även om bilden börjar förändras.

– Lantbruket och skogsbruket har idag stora inslag av automation och digitalisering, och massor av möjligheter för dagens unga att göra karriär, säger Helene Oscarsson.

Världens Viktigaste Dag den 7:e februari

Boken lanseras på Världens viktigaste dag på Vreta Kluster, som är en inspiration och kickoff inför verkställandet av  Livsmedelsstrategin, med stort fokus på svensk och lokal mat. Hur kan vi bli bättre på att producera, konsumera och distribuera dessa produkter? Och hur blir vi bättre på att sälja och exportera våra svenska livsmedel i världsklass?

Huvudsyftet med strategin är att skapa tillväxt och öka konkurrenskraften på både regional och nationell nivå.

– Mycket av våra liv kretsar kring mat och det krävs ständig utveckling, ny kunskap, teknik och forskning, för att vi på ett hållbart sätt ska kunna producera mer mat till en växande befolkning, samtidigt som produkterna är både hållbara och håller högsta kvalitet. Det här är ett utmärkt tillfälle för oss att synliggöra och uppmärksamma några av världens viktigaste branscher, säger Helene Oscarsson.

Källa: www.vretakluster.se