You are currently viewing Nationella Biogasveckan 9-16 maj
biogastankning Nationella Biogasveckan 9-16 maj

Nationella Biogasveckan 9-16 maj

Biogasen är avgörande för att Sverige ska lyckas ställa om till en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Men biogasen är så mycket mer än marknadens renaste fordonsbränsle. Alla svenskar, de som dagligen besöker toaletten och de mer än 5 miljoner svenskar som sorterar sitt matavfall i form av bananskal och andra matrester, bidrar nämligen till det lokala kretsloppet där ett klimatneutralt bränsle tillverkas i den egna kommunen. Alla dessa människor producerar därigenom själva det fordonsbränsle som de kan köra sin bil på. Men inte nog med det, de näringsämnen som inte blir biogas återförs till våra åkrar i form av biogödsel och därmed sluts kretsloppet. Utan svensk biogasproduktion skulle det inte på långa vägar kunna erbjudas lika mycket lokalproducerade KRAV-märkta livsmedel som efterfrågas i våra affärer.

I takt med både ökade miljöproblem och överhängande klimathot har också det internationella intresset för svensk biogasteknik ökat. Men trots det ökar för närvarande försäljningen av diesel i Sverige.

– Vi har klimathjältar i hela landet som dagligen gör ett aktivt val, men utvecklingen går åt fel håll när dieselbilar klassas som miljöbilar, och starka långsiktiga nationella styrmedel saknas för att gynna en kretsloppsekonomi. Det ska löna sig att vara klimathjälte, säger Mattias Philipsson, vd på Svensk Biogas.

För att lyfta alla fem miljoner klimathjältar arrangeras Nationella Biogasveckan under hela vecka 19, det vill säga från 9 maj till 16 maj. Fokus ligger på att berätta hur enkelt biogastekniken gjort det för alla svenskar att göra något riktigt bra, inte bara för den egna stadens miljö och ekonomi, utan också för det globala klimatproblemet. Gruppen bakom initiativet leds av läkaren Jan Rapp, verksam vid Sophiahemmet i Stockholm.

– Med biogas är det enkelt att vara klimathjälte. Med kampanjen vill vi ge svenskarna det goda miljösamvete de förtjänar, säger Jan Rapp.

Verksamheterna som står bakom Biogasveckan är: Svensk Biogas, Swedish Biogas International, Scandinavian Biogas, Biogasakademin, Malmberg, AGA, Fordonsgas, Skoda, Volkswagen, Audi, Taxi020 och Tekniska verken i Linköping.

Källa:www.tekniskaverken.se