You are currently viewing Maria Källming blir ny vd för Vreta Kluster
Maria Källming blir ny vd för Vreta Kluster Foto: Sofie Logardt

Maria Källming blir ny vd för Vreta Kluster

Nu är det klart att Maria Källming blir ny vd för Vreta Kluster. Nuvarande vd, Helene Oscarsson, kommer fortsatt att vara kvar i företaget där hon ska driva arbetet med kommunikations- och utvecklingsfrågor. Maria Källming är utbildad agronom och arbetar idag på Länsstyrelsen där hon fokuserar på att öka lantbrukets resurseffektivitet och minska negativ miljöpåverkan. Hon tillträder sin nya roll den 1 september.

Vreta Kluster arbetar för innovation, utveckling och tillväxt av de gröna näringarna och är i en stark tillväxtfas. Med basen i den fysiska arenan utanför Vreta Kloster drivs alltfler större utvecklingsprojekt och företag inom de gröna näringarna erbjuds tillväxtsupport. Därför förstärks organisationen nu med en ny vd.

— Det här är ett riktigt drömjobb för mig. Jag brinner för de gröna näringarna och ser ett unikt värde i den verksamhet som Vreta Kluster har byggt upp sedan starten. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med övriga medarbetare bygga vidare på allt bra som redan görs och stärka Vreta Klusters position ytterligare, såväl nationellt som internationellt, säger Maria Källming, tillträdande vd på Vreta Kluster.

— Det är viktigt att fortsätta Vreta Klusters starka utveckling och vi är mycket glada att Maria Källming vill leda den resan. Företaget är aktivt i ett antal stora utvecklingsprojekt och fungerar som katalysator för gränsöverskridande samarbeten mellan företag, forskare och offentliga aktörer. Maria har precis de egenskaper och den kompetens som företaget behöver nu och framåt, säger Anna-Maria Jakobsson, styrelseordförande i Vreta Kluster.

På Vreta Kluster träffas aktörer inom de gröna näringarna för att samverka och korsbefrukta varandra. I företagsparken finns idag cirka 30 företag, där alla är verksamma inom de gröna näringarna jord, skog, mat, djurhållning, energi, vattenbruk och trädgård. Samtliga befintliga lokaler är uthyrda, och för att stimulera fortsatt tillväxt av klustret startar fastighetsägaren Sankt Kors byggnation av en tredje byggnad till hösten.

Källa: www.sanktkors.se

Foto: Sofie Logardt