100-listan växer
Några av 100-listans nya medlemmar

100-listan växer

På kammarforum presenterades idag 14 nya namn på listan över kompetenta styrelsekvinnor i regionen

–     Ända sedan lanseringen av 100-listan har intresset och uppmärksamheten varit stort. Flera som är med på listan har fått nya styrelseuppdrag, säger Eva Jaldeland, extern projektledare 100-listan och en av initiativtagarna till 100-listan.

När första utgåvan av listan presenterades den 31 augusti hade över 200 nomineringar kommit in och 44 tog plats på listan. Nu har 14 nya namn klarat de höga krav som är för att komma in på listan.

–     Nu är det 58 personer som har kvalificerat till listan. Men listan är levande och två gånger per år kommer nya utgåvor, dels nu i februari och sen i september, säger Annika Bornström, projektledare för 100-listan.

– Nu finns ni med på en lista, och ni ska vara stolta över att er kompetens uppmärksammas. Men det räcker inte, uppdragen kommer inte av sig självt. Nu är det er uppgift att marknadsföra er och era kollegor på listan säger Eva Jaldeland till alla på listan.

 

Detta är 100-listan

100-listan är skapad för att öka styrelsekompetensen i regionen och för fler kvinnor i styrelserummen. Listan består av en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med mycket kunskap och erfarenhet. I dagsläget 58 kvinnor, med målet 100.