You are currently viewing Innovationskraft och framtidens retail

Innovationskraft och framtidens retail

Den 6 till 12 november arrangeras årets upplaga av Innovation Week i Östergötland. Fredagen den 10 november ­håller Norrköping Science Park och Linköping Science Park i temat Retail Tech Day.
   – Ett mycket spännande och intressant ämne som handlar om hur framtidens retail kan se ut, samt vilka lösningar som ­kommer efterfrågas med stort fokus på logistik, kundupplevelse och hållbarhet, säger projektledaren Darius Sarka.

På den årligt kommande Innovation Week kan du träffa några av Östergötlands ledande innovatörer och låta dig inspireras av landets vassaste entreprenörer.

Innovation Week är en del i East Swedens arbete för att stärka Östergötlands innovations- och entreprenörsklimat.
   – Vi riktar ljuset mot den innovationskraft som finns i länet. Där vill vi möta dig, tillsammans med andra engagerade inspiratörer och uppfinnare, inno­vatörer och entreprenörer, studenter och forskare, företagare och näringslivsföreträdare, kluster och företags­inkubatörer, kommuner och föreningar. Tillsammans bidrar vi till kreativa innovationsmiljöer, ett starkt företagsklimat och en god tillväxt i Östergötland, framhåller Darius Sarka, projektledare på Norrköpings Science Park.

Målsättningen med veckan är att visa upp allt det fantastiska som händer i Östergötland och som gör East Sweden till en mer innovativ del i världen.
– Det är en fantastiskt bra plattform att samlas i och lyfta utvecklingsfrågor i hela regionen. Här finns också stora chanser att starta nya samarbeten, lyfter Darius fram.

Under fredagen den 10 november står eventet Retail Tech Day i Norr­köping på programmet – som arrangeras av Norrköping Science Park och Linköping Science Park.

Där kommer de tre huvudspåren att vara: 

  • Logistikens påverkan för fram­tidens retail.
  • Kundens förväntan och upp­levelse.
  • Hur framtidens retail kan vara hållbar.

Detaljhandeln står inför kraftiga förändringar och gränsen mellan fysiska affärer och e-handel försvinner. Det är sällan som ett företag endast har sin fysiska butik idag, utan även en e-­handel och finns på sociala kanaler. Detta öppnar utrymme för innovation inom detaljhandeln där man hitta nya sätt att engagera sig med kunderna och öka kundupplevelse inom detaljhandeln.
– Med eventet siktar vi att samla aktörer som jobbar med att utveckla nya tekniska lösningar och för att tillgängliggöra kunskap om varandras verksamhet för framtida samarbeten. I vår region är det riktigt häftigt att se att vi har ­ledande bolag som kan ta en ledande roll i utvecklingen av detaljhandeln.

Det handlar om att lyfta upp kundupplevelsen i kombination med effektivitet och minskad klimatpåverkan – genom att bland annat ta hjälp av nya logistikkoncept, tekniska lösningar, AI och maskininlärning.
– Här är tanken att olika företag, forskare och lösningsägare ska ta del av varandra för att en gemensam utveckling, som ger synergier, menar Darius.

En klädbutik skulle exempelvis kunna använda sig av AI och annan teknik för att förbättra upplevelsen för sina kunder.
   – Det kan vara att kunderna slipper att ta av sig sina kläder och sätta på sig de nya plaggen i butikens provhytt för att se om de passar. Genom att speciell spegel går det att se ändå, vilket gör det betydligt enklare och smidigare. Det rör sig även om nya koncept för att få varorna hem till kunderna. Sätt som är mer hållbara. Det man ofta kallar ”last mile delivery”.

Han fortsätter:
– Det gäller att ha något att locka med som inte går att få när man handlar över nätet. Kan även vara bland annat en riktigt bra spetskompetens på produkten i butiken. 

Fokus under dagen ligger framför allt på de tre huvudspåren.
   – Vi har fyra-fem föreläsare inom respektive område – som exempelvis logistik och företag som arbetar med kundupplevelser genom innovativa lösningar. Vi kan använda oss av den kunskap och de möjligheter som finns här i regionen från visualisering till AI och smarta logistiska lösningar, berättar Darius Sarka.

Det här är Innovation Week

  • Innovation Week är en del i East Swedens arbete för att stärka Östergötlands innovations- och entreprenörsklimat.
  • Den är en årligen återkommande vecka, fylld av inspiration, inno­vation och möten.
  • Du kan ta del av en mängd aktivit­eter med tema innovation och entreprenörskap runt om i hela Östergötland mellan den 6 och 12 november.
  • Veckan arrangeras av Region Östergötland i nära samarbete med Linköpings Universitet, Norr­köping Science Park, Norr­köpings kommun, Linköping Science park, Lin­köpings kommun, Almi, Läns­styrelsen Östergötland och Östsvenska Handelskammaren.

Läs mer och kolla in årets program på: innovationweek.eastsweden.se

Syftet med Retail Tech Day – fredagen den 10 november

  • Samla aktörer som utvecklar nya tekniska lösningar och att tillgängliggöra kunskap om varandras verksamhet för framtida samarbeten.
  • Diskutera hur framtidstrender kommer att påverka efterfrågan på nya lösningar.
  • Skapa förutsättningar för nya samarbeten mellan företag, forskare och lösningsägare.  

Text: Joakim Löwing
Foto: Pressbild

Läs tidningen på nätet