You are currently viewing Hur allmänhetens tillgång till idrottsanläggningar påverkat idrottsintresset

Hur allmänhetens tillgång till idrottsanläggningar påverkat idrottsintresset

Idrott kan utövas på olika sorters arenor och aktivitetsytor. När man tänker på idrottsanläggningar dras gärna tankarna till stora arenor, men i själva verket finns många olika typer av idrottsanläggningar. Enligt Riksidrottsförbundet är ett brett utbud av tillgängliga idrottsanläggningar en förutsättning för all idrott. Det är därför vitalt för hela idrottsrörelsen att dessa anläggningar utvecklas, bevaras samt att det skapas nya anläggningar för att idrotten ska kunna frodas. Stadsplanerare försöker ofta baka in såväl idrottsanläggningar som aktivitetsytor i städer för att befolkningen ska kunna ha möjlighet att röra sig, men frågan är hur tillgången har påverkat idrottsintresset?

Att allmänhetens möjligheter till idrottsanläggningar påverkar idrottsintresse positivt kan man nog fastslå. Det som är intressant är hur idrottsintresset ökat och hur idrottsanläggningarna runt om i världen utvecklats de senaste åren. Idrotten har blivit en större del i folk liv, dels som åskådare, dels som utövare, vare sig det är i en organiserad förening eller för att upprätthålla en hälsosam livsstil. I takt med att kommersiella intressen inom idrotten vuxit sig starka har även anläggningarna tvingats anpassa sig för efterfrågan. De stora arenorna har i Sverige har redan 5G-nät som möjliggör en annan typ av upplevelse dels för åskådaren på plats och i Tv-soffan. Tekniken på dessa arenor och i hela landet förväntas tillgodose tittarnas behov av ett snabbt och pålitligt mobilnät för att kunna använda sin telefon i halvtid för att hålla sig uppdaterad om andra matcher, se statistik eller satsa på sitt favoritlag, bland annat. Förutom det traditionella sportbegreppet finns det också relaterade områden som t.ex. oddsuppföljning för olika idrottslag, så begrepp som betting på William Hill är t.ex. ganska populära. Området är nu mycket efterfrågat och omfattar nästan alla sporter, och tack vare den omfattande 5G-täckningen är det också snabbt. Så nu är det mycket enkelt att välja och placera ett spel i halvtid, oavsett om du är på arenan eller inte. Moderna arenor som idrottsanläggning har utformats med konsumenten i åtanke för att se till att fotbollsintresset blomstrar, och även om resultatet inte är till hemmafansens fördel bör ett besök på arenan ändå gynna dem. Tekniken på arenorna har också lett till att företag som erbjuder innovativa tjänster till fotbollsklubbarna har kommit dit.  

Fördelar med idrottsanläggningar i närområdet

Idrottsanläggningar behöver som sagt inte betyda stora arenor för tusentals människor utan oftast kan små aktivitetsytor ha stor betydelse för närområdet. Idrott innehar en unik kraft som kan förena människor som annars aldrig skulle ha träffats. Idrott handlar inte alltid om att vinna matcher utan om att bygga social hållbarhet som gemenskap, hälsosammare och starkare närområden. Grannar och boende kommer ut och rör sig och människor som rör på sig mer uppvisar även tendenser på att leva hälsosammareliv. Exempel på idrottsanläggningar eller idrottsmiljöer kan vara den lokala idrottsplatsen, idrottslokalen, ridhuset eller simhallen. En av Riksidrottsförbundets grundpelare är allas rätt att vara med och idrotta. Detta innebär också att det krävs att det finns anläggningar som upplevs tillgängliga och välkommande för alla som vill idrotta. 

Arenafieringen av Sverige 

Toppklubbarnas gamla arenor i Sverige är idag utbytta mot toppmoderna arenor som erbjuder tjänster som egen restaurang, loger för sponsorer, klubbshop, inga löparbanor samt ljud- och ljuseffekter. De nya arenorna har kallats dagens nya katedraler, därför att idrotten är den nya religionen som binder oss samman. Känslan av att under en begränsad tid, en bestämd plats, titta på en match med tusentals andra personer påvisar idrottens kraft i dagens samhälle. Sveriges modernaste arena heter Friends Arena och den ligger i Solna, Stockholm. Arenan har varit omtalad ända sedan den byggdes men den har inneburit att den svenska landslaget i fotboll, som har arenan som hemmaplan, ökat sitt publiksnitt och fler svenskar har nu chans att se fotboll på grund av arenans storlek. Andra svenska arenor som byggts under det senaste decenniet är Eleda Stadion i Malmö, Gamla Ullevi i Göteborg, Guldfågel Arena i Kalmar m.fl. Denna utveckling av nya moderna idrottsanläggningar har satt dessa städer på kartan i form av bättre förutsättningar för det lokala elitlaget. I en idrottsvärld som blir mer kommersiell är en ny modern arena som möter de nödvändiga kraven ett måste, dels för att kunna konkurrera med toppskiktet i Sverige, dels i Europa, men även för att folks idrottsintresse ska fortsätta frodas.