You are currently viewing Casinon utan Svensk Licens fortsätter växa i popularitet
Bild: Shutterstock

Casinon utan Svensk Licens fortsätter växa i popularitet

Casinon utan svensk licens har genomgått omfattande förändringar på den svenska spelmarknaden. Sedan den nya lagen om spel började gälla 2019 har mycket tilltag och verktyg använts. Syftet med omregleringen var att öka regeringens kontroll över marknaden och säkerställa spelarskyddet. Däremot har den i stället bidragit till att allt fler söker sig till främst casinon med MGA-licens – som accepterar svenska spelare. Vi ska i denna artikel utforska marknadsutvecklingen, dess ekonomiska och sociala effekter samt framtida utmaningar då det gäller att skydda spelare i Sverige.

Marknadsutveckling och trender

Enligt Spelinspektionen hade 10 procent av alla som spelar om pengar på internet i Sverige 2020 minst tre spelkonton, och över hälften mer än ett. Detta inkluderar både konton hos casinon med och sådana utan svensk licens​. De sistnämnda fortsätter att öka i popularitet, vilket bland annat tros bero på generösare bonusar, färre restriktioner och bredare spelutbud.

Trots att svenska myndigheter vidtagit åtgärder för att begränsa tillgången till casinon utan svensk licens för spelare i Sverige, så har webbtrafiken till dessa sajter fortsatt öka dramatiskt. Enligt en kanaliseringsrapport från ATG hade den under det första kvartalet 2024 närmare bestämt tiofaldigats sedan 2019​.

Utländska casinon utanför regeringens kontroll

Det ökade antalet spelare som söker sig till utländska casinon innebär att en betydande del av spelandet sker utanför regeringens kontroll, och utan att generera skatteintäkter till staten. Den tidigare nämnda kanaliseringsrapporten från ATG uppskattar även att värdet för den olicensierade marknaden uppgår till 3,7-7,4 miljarder kronor årligen​​.

En av de största riskerna med casinon utan svensk licens är bristen på skyddsmekanismer för spelarna. Svenska nätcasinon är nämligen skyldiga att erbjuda verktyg som underlättar för ansvarsfullt spelande. Två exempel på sådana är möjligheten till självavstängningar och obligatoriska insättningsgränser.

Utländska casinon erbjuder i de flesta fall inte alls lika heltäckande skydd, vilket ökar risken för spelmissbruk och andra liknande problem. Som spelare är det förstås bra att vara medveten om dessa skillnader, och att därför också vidta extra försiktighetsåtgärder vid spel på spelsajter utan svensk licens.

Nya strategier kan behövas för att stoppa casinon utan svensk licens

De svenska myndigheterna har alltså arbetat för att säkerställa en trygg och rättvis spelmarknad sedan den nya lagen trädde i kraft. Dock har det visat sig vara svårt att stoppa spelarna från att söka sig till utländska casinon. Detta har det varit trots försök till att blockera både betalningar och marknadsföring från casinon utan svensk licens. Det är inte olagligt för svenska spelare att ta del av dom och i många fall behöver dom inte betala skatt vilket vi nämnt tidigare här.

Utmaningarna med att reglera spel på utländska sajter är många. De åtgärder som hittills vidtagits är uppenbarligen inte tillräckliga för att skydda de mest sårbara spelarna. Det är enligt många bedömare därför dags att överväga nya strategier.

Internationella samarbeten kan vara en del av lösningen. Genom att samarbeta med andra länder och deras spelmyndigheter skulle den svenska regeringen tillsammans med dessa kunna utveckla gemensamma strategier och regelverk. De hade kunnat göra det svårare för utländska casinon att verka på den svenska marknaden.

Framtiden för den Svenska Spelmarknaden

Det kan mycket väl krävas betydande förändringar av den svenska lagstiftningen för att bättre kunna anpassa landets spelmarknad till den globala. Några möjliga exempel inkluderar strängare regler kring marknadsföring, förbättrade möjligheter till blockering av utländska casinon, samt ökad övervakning och rapportering.

Mitt i allt detta får man inte heller glömma av att lyssna på spelarna. Deras röst är förstås oerhört viktig i debatten om spelreglering. Uppenbarligen anser många spelare i Sverige att den svenska lagstiftningen brister, och de söker sig just därför till casinon utan svensk licens.

Teknologi kommer av allt att döma också att fortsätta spela en avgörande roll för spelmarknadens framtid. Utvecklingen av blockchain-teknologi kan exempelvis erbjuda nya möjligheter för transparenta och säkra transaktioner, medan AI skulle kunna användas till att bättre identifiera och hjälpa spelare med osunda spelvanor.

Casinon utan svensk licens: Sammanfattning

Den svenska spelmarknaden står inför många nya utmaningar i takt med att casinon utan svensk licens fortsätter att locka till sig spelare i Sverige. För en effektiv och säker marknadsreglering kan det mycket väl krävas internationellt samarbete, teknologiska innovationer och att man lyssnar på spelarnas behov och krav.