You are currently viewing Spelinspektionens strategi mot casino utan svensk licens
Källa: Spelinspektionen.se

Spelinspektionens strategi mot casino utan svensk licens

Det är inget nytt att olagliga spel på nätet skadar både konsumenter och spelbranschen i stort. 2023 slog rekord i antalet casino utan svensk licens som försökt ta sig in på marknaden. Här är spelinspektionens strategi mot illegalt spel online.

Bakgrund och mål

Sedan den nya spellagen kom 2019 har Spelinspektionen fått mer makt att agera mot olicensierade speloperatörer. Trots detta är olagligt spelande på internet fortfarande ett problem. Många av dessa nätcasinon har en giltig EU-licens, från exempelvis Malta, men får ej rikta sin reklam mot Sverige. Och det är här det ofta brister i protokollen. Ibland har reklam råkat ta sig in på svenska marknaden och vissa fall har man t o m struntat helt i de riktlinjer som måste följas.

Här är några punkter i Spelinspektionens strategi mot olagligt spelande online:

 1. Övervakning och Analys
  – Kontinuerlig analys av spelmarknaden för att hitta olagliga aktörer.
  – Användning av avancerade tekniska verktyg för att spåra och analysera speltrafik.
 2. Samarbete med Andra Myndigheter
  – Samarbete med internationella och nationella myndigheter för att dela information.
  – Partnerskap med brottsbekämpande organ för att bekämpa olagliga spelnätverk.
 3. Åtgärder mot Olagliga Aktörer
  – Utfärda varningar och böter till operatörer som bryter mot reglerna.
  – Be svenska internetleverantörer att blockera olicensierade spelwebbplatser.
  – Samarbeta med betalningstjänstleverantörer för att stoppa transaktioner till olicensierade speloperatörer.
 4. Information och Utbildning
  – Informera allmänheten om riskerna med att spela på olicensierade webbplatser.
  – Utbilda licensierade operatörer om deras skyldigheter.

Hinder & Utveckling

Teknologiska lösningar är centrala i Spelinspektionens strategi. Avancerade algoritmer och analysverktyg hjälper myndigheten att snabbt och effektivt upptäcka olagliga aktiviteter. Internationellt samarbete är viktigt eftersom internet är globalt. Spelinspektionen arbetar med andra länders spelmyndigheter för att utbyta information och stänga ner internationella spelnätverk som riktar sig mot svenska spelare.

Trots åtgärderna finns flera utmaningar:
–  Snabb teknologisk utveckling: Olagliga operatörer använder ny teknik för att undvika upptäckt.
–  Rättsliga hinder: Juridiska processer kan vara långsamma och komplicerade.
–  Allmänhetens medvetenhet: Många spelare är omedvetna om riskerna med olicensierat spel.

Spelinspektionens strategi mot illegalt spel kräver även en framtida uteckling. Just nu investerar man i än mer avancerad teknik än vad som erbjuds i dagsläget. Att även synas mer i media och nå ut med informationskampanjer är ett annat steg som kommer tas 2025.

Spelinspektionens strategi: Ytterligare åtgärder

För att stärka sina insatser planerar Spelinspektionen att öka sitt fokus på utbildning och medvetenhet. Genom att nå ut till fler spelare med information om riskerna med olagliga spel, hoppas de kunna minska efterfrågan på sådana tjänster. Dessutom kan ökade samarbeten med internationella organisationer leda till bättre delning av information och resurser.

Ett annat område som Spelinspektionen överväger är att införa strängare straff för olicensierade operatörer och att arbeta närmare med rättsliga myndigheter för att säkerställa snabbare rättsliga processer. Detta kan avskräcka fler aktörer från att verka olagligt i Sverige.

Spelinspektionen arbetar aktivt för att bekämpa olaglig spelverksamhet online. Genom övervakning, samarbete, åtgärder mot olagliga aktörer och informationskampanjer, strävar myndigheten efter en säker spelmarknad. Trots utmaningar är Spelinspektionen fast besluten att fortsätta sitt arbete och anpassa sina metoder.