You are currently viewing Spelinspektionens dom: Sanktioner för Hacksaw Studios
Källa: Spelinspektionen.se

Spelinspektionens dom: Sanktioner för Hacksaw Studios

Nyligen har Hacksaw Studios och Panda Bluemoon drabbats av straffavgifter från Spelinspektionen på grund av överträdelser. Förra året överklagade aktörerna även de begynnande anklagelserna, men väntar nu istället sanktioner på över 3 miljoner kronor. Här är detaljerna kring vad som avgjorde beslutet i stort.

Den svenska spelmarknaden genomgår omfattande förändringar sedan omregleringen 2019, med syftet att skapa en tryggare spelmiljö och minska spelmissbruk. Som en del av denna omreglering har Spelinspektionen, den svenska tillsynsmyndigheten för spel, fått utökade befogenheter. Det innefattar bl a att övervaka och reglera spelbolag som verkar i Sverige. Framförallt vill myndigheterna spjärna emot mot utländska aktörer utan svensk licens som försöker rikta sig till den svenska marknaden.

Hacksaw Studios och Panda Bluemoon är spelutvecklare inom iGaming och erbjuder mjukvarulösningaror för casinon online. De båda är framgångsrika företag inom branschen men har, enligt utsago, missat detaljer vid export av sin tjänst. Det är nämligen inte tillåtet för svenska bolag att samarbeta med nätcasinon utan svensk licens – något som upptäcktes vid Spelinspektionens rutinkontroll tidigare i år.

Sålde programvara illegalt

Företagen levererade spelprogramvara till två casinobolag som saknade svensk spellicens, vilket är ett brott mot de regler som infördes i spellagen den 1 juli 2023. Syftet med denna lagändring är att förhindra illegal verksamhet online genom att kräva tillstånd för leverantörer av spelprogramvara.

Både Hacksaw Studios och Panda Bluemoon hävdar att deras mjukvara har en inbyggd “geo-blockering”. En funktion som automatiskt spärrar svenska spelare från att kunna registrera sig på olicensierade casinon. Men detta godkändes alltså inte av Spelinspektionen då de hänvisar till att det är totalförbud att erhålla programvara till spelbolag utanför den licensierade marknaden.

Myndigheten betonar istället vikten av att följa de nya bestämmelserna för att upprätthålla en säker och rättvis spelmarknad. Genom att agera mot Hacksaw Studios, skickar myndigheten en tydlig signal till andra aktörer i branschen om att regelöverträdelser kommer att beivras. Denna åtgärd är en del av Spelinspektionens fortlöpande arbete med att säkerställa att alla rörelser på den svenska spelmarknaden inte försöker hitta kryphål i lagen.

Hacksaw Studios får betala miljonbelopp i sanktioner

Domslutet lyder att Hacksaw Studios AB får sanktionsavgifter på sammanlagt 2,6 miljoner kronor och en skarp varning. Spelinspektionen anser att mjukvaruutvecklaren samarbetat i utredningen och lämnat de begärda uppgifterna. Men, “de förmildrande omständigheterna väger dock inte upp allvaret i överträdelsen tillräckligt för att betraktas som ringa eller ursäktlig”, nämner man i domslutet.

Panda Bluemoon får en straffavgift på 700 000 kr.