Skatt på casino utan svensk licens – detta gäller

Sedan den svenska spellagen trädde i kraft behöver spelare inte längre deklarera de vinster som görs. Detta då det i stället åligger spelbolagen att betala en 18-procentig skattesats på mellanskillnaden av de insatser och utbetalningar som görs i deras verksamhet. Något som gynnar spelare som i dagsläget kan ta del av helt skattefria eventuella vinster, oavsett belopp.

Men för spelare som besöker ett utländskt casino kan skattereglerna se annorlunda ut. Huruvida man behöver betala skatt på casinon utan svensk licens baseras på en rad faktorer, som vi berör i denna artikel.

Trots smidig tillgång – viktigt att ha koll på regelverken

Även om det i dag är smidigt för svenska spelare att besöka såväl inhemska som utländska casinon gäller det att man har koll på de olika regelverken som gäller. Förutom att skattereglerna kan skilja sig mellan de olika aktörerna, finns det även andra aspekter som inte fungerar likadant.

En av de främsta skillnaderna är konsumentskyddet. Något som idag tas på väldigt stort allvar hos svenska spelbolag som har strikta regler att följa för att motverka de negativa effekterna av spel om pengar. Bland annat handlar det om att följa tydliga riktlinjer i hur man hanterar spelare som påvisar ett osunt förhållande till spel och vilka åtgärder som ska vidtas. Spelbolagen ska även vara anslutna till Spelpaus där svenskar själva kan spärra sig från allt spel i landet, samt begränsa antalet bonusar som delas ut till en per person och licenshavare.

Hos casinon utan svensk licens skiljer sig detta ramverk åt. Det innebär dock inte att det saknas ett konsumentskydd, men som oftast är det mycket friare. Dels finns inga strikta krav kring bonuserbjudandena, dels är det svårt att implementera ett så täckande register som Spelpaus eftersom dessa aktörer innehar licenser från olika myndigheter utomlands.

På grund av just de olika licenserna som spelbolagen går under, är det viktigt att man som spelare gör sig bekant med vad dessa innebär i detalj, och hur det påverkar spelandet. Det är nämligen också licenserna som avgör huruvida man som spelare kan komma att bli skyldig att betala skatt för sina vinster.

Tre kategorier för skatt på casino

För att ta reda på om vinster som görs på ett casino är skattepliktiga eller inte, går det att dela in casinona i tre olika kategorier – casino med svensk licens, casino med licens inom EU och casino med licens utanför EU. Som bekant är vinster på casinon med svensk licens skattefria. Men när det kommer till casinon utan svensk licens måste man fördjupa sig mer i vilken typ av licens som casinot regleras efter, exempelvis på casinoutansvensklicens.co.

Casinon med licens inom EU vs. utanför EU

Tumregeln är att samtliga vinster som görs på ett casino med licens i Europa är skattefria, medan vinster på casinon med licens utanför EU/EES är skattepliktiga. Dock finns det några undantag till denna regel.

Även om det tidigare varit sagt att vinster inom EU inte ska beskattas på grund av fri konkurrens har det införts nya riktlinjer i samband med att den svenska spelmarknaden omreglerades år 2019. I de fall som ett utländskt spelbolag aktivt riktar sig till svenska spelare, utan att ha en korrekt licens, blir de eventuella vinsterna enligt lag skattepliktiga. Huruvida ett spelbolag anses rikta sig mot den svenska spelmarknaden, avgörs i sin tur av Spelinspektionen, utifrån en rad kriterier:

  •   Om spelbolaget erbjuder spel med den svenska valutan
  •   Om kundsupporten är svensktalande
  •   Om hela eller delar av hemsidan är på svenska
  •   Om spelbolagets marknadsföring riktar sig direkt mot svenska spelare

Spelbolag som innehar en licens inom EU, men bryter mot någon av dessa punkter, bryter även mot den svenska spellagen och de potentiella vinsterna blir därmed skattepliktiga. Detta då man anser att spelbolagen lockar svenska spelare aktivt. Något som enbart är tillåtet för de spelbolag som idag har en giltig, svensk, licens.

Hur mycket skatt ska betalas?

Skatt på casinon utan svensk licens betalas först på de vinster som överstiger 100 kronor. Dessa beskattas med 30 procent på nettosumman. Det vill säga, skillnaden mellan vinsterna och insatserna under ett och samma beskattningsår.

För att skatten ska dras krävs det att man som spelare själv deklarerar de vinster som gjorts då detta inte är något som registreras automatiskt hos Skatteverket. Detta innebär alltså att man som spelare tar del av hela sin eventuella vinst hos spelbolaget, och att skatten dras retroaktivt.

Spelar man hos olika spelbolag är det även viktigt att komma ihåg att deklarera alla vinster för sig. Anledningen till detta är att man inte kan kvitta vinster och förluster mellan olika spelbolag.