Östergötland behöver utländsk kompetens

Vem behöver vem när det kommer till arbetskraftsinvandring? Företaget som anställer eller arbetskraftsinvandraren som anställs? Eller är det Sverige som är i stort behov av kompetens som bara finns utom landets gränser för att kunna frodas? I grunden är frågan enkel, och facit är tydligt vad gäller Öster­götland och vårt lands behov av utländsk ­arbetskraft. Systemet som hanterar detta är dock allt annat än enkelt, och nu vill regeringen göra det ännu svårare att komma hit och arbeta.

Behovet av arbetskraft påverkas av en mängd omvärldsfaktorer som konjunktur­läge, inflation och, som många företag fått erfara det ­senaste året, elpriser. Allt detta påverkar ­företagens förmåga att anställa. Men behovet av arbetskraft skiljer sig också stort mellan branscher och regioner. Vissa branscher går på högvarv och är i akut behov av arbetskraft som de har svårt att hitta i Sverige samtidigt som vissa regioner expanderar snabbt och efterfrågan på arbetskraft ökar. 

Om behovet hade fått styra hade fler människor fått komma hit och arbeta. Därför är det näst intill obegripligt att ­regeringen vill höja miniminivån för lön vid arbetskraftsinvandring till över 33 000 kronor per månad. Ett sådant förslag skulle slå stenhårt mot många företag och branscher i Sverige. 

Företagarna har sagt det förr och vi ­säger det igen, bristen på rätt ­kompetens är det största tillväxt­hindret för små och medelstora företag i Sverige. Att företag inte hittar rätt kompetens är ett stort samhällsproblem, inte minst då allt för många inom landets gränser står utanför arbetskraften. Här krävs krafttag för att komma till rätta med upphandlingar av arbets­marknadsutbildningar, utvärderingar och kvalitetskontroller av de myndigheter och aktörer som ansvarar för att de som står utanför arbetskraften ska kunna komma i arbete. 

Sveriges företag kan inte vänta på att frågan om kompetensbrist ska lösas nationellt. Många företag och branscher har under lång tid varit mer eller mindre beroende av utländsk arbetskraft och expertis för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet, och det enda alternativet till arbetskraftsinvandring är att skära ned eller lägga ned. 

Företagarna anser att regeringen begår ett allvarligt misstag med den föreslagna lönenivån. Migrations­minister Maria Malmer ­Stenergard sa nyligen att ”­Sverige ska värna och förbättra reglerna för den­ ­kvalificerade och hög­kvalificerade arbetskrafts­invandringen”. Vi har här kritiserat regeringen och sagt att en rimlig miniminivå för lön vid arbetskrafts­invandring ligger runt 70 procent av medianlönen, det vill säga drygt 23 000 kronor. Det motsvarar kollektivavtal i flera branscher och är en lön som det går att leva och försörja sig på. 

Företagens behov av kompetens ­måste få styra, inte statens klå­fingrighet eller vilja att signalera en ­stramare migrationspolitik. En sådan politik riskerar resultera i att koncerner flyttar sin verksamhet utanför Sverige och att Östergötland som en av de ­regioner som hoppas på viktig tillväxt och utveckling ser den gå om intet.  

Tidigare publicerat i Affärsstaden 3 – 2023

Robert Wallin
Bitr. Regionchef, Företagarna Östergötland

Robert

Catharina Bildt Grape
Expert migration, integration och arbetsmarknadsfrågor
Företagarna

Tillbaka till krönikor