Under tisdagen har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterat sin rapport om hur företagare uppfattar kommunernas myndighetsutövning. För Norrköpings kommun har både NKI (nöjd-kund-index) och rankning klart förbättrats.

Norrköping klättrar 100 placeringar

Rapporten visar att det finns ett starkt engagemang för företagsfrågor bland Sveriges kommuner och att företagarna blir allt nöjdare med kommunernas service. Riksgenomsnittet för NKI-index är 70. Norrköpings NKI-index har stigit från 66 (2014) till 75 (2016), vilket innebär att Norrköpings kommun klättrar i rankningen från plats 137 till plats 37. I jämförelse med de tio största kommunerna som deltar i undersökningen så ligger Norrköping nu på plats två.

Företagarna i Norrköpings kommun ger varierande betyg till de olika myndighetsområdena. Högst värde får brandtillsyn med ett värde på 79 (rikssnitt 80). Lägst poäng får bygglov med ett värde på 67 (rikssnitt 60). Bygglov står samtidigt tillsammans med miljö- och hälsoskydd för den största ökningen från förra mätningen. Nytt för i år är att livsmedel brutits ut ur miljö- och hälsoskydd, med ett NKI på 75 för Norrköping (rikssnitt 74). På servicesidan är företagarna i Norrköpings kommun mest nöjda med bemötande 80 (rikssnitt 75), tillgänglighet 78 (rikssnitt 72) och rättssäkerhet 76 (rikssnitt 70).

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker. Genom undersökningen får vi besked från företagarna vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på. Det företagarna tycker är viktigast att ytterligare förbättra är effektivitet och kompetens, säger Pontus Lindblom näringslivsdirektör.

Alla förvaltningar som är berörda av SKL:s undersökning har gått igenom rapporten och använder den som ett underlag i sitt fortsatta förbättringsarbete.

– Ett bättre företagsklimat är prioriterat. Därför är det glädjande att se att något positivt är på väg att hända. Rapporten visar på ett tydligt sätt hur de företagare som varit i kontakt med kommunen i ett ärende blivit bemötta. Min personliga åsikt är att vi kommer att se ännu bättre siffror framöver och det grundar jag på den återkoppling jag fått från företagare, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd.

– Förbättrad service till, och samarbete med näringslivet är ett av kommunledningens uttalade mål. Vi är nöjda med de här siffrorna och uppgången sporrar till fortsatta ansträngningar, säger Martin Andreae kommundirektör.

 

Om rapporten ”Öppna jämförelser, Företagsklimat 2016 – om företagares uppfattning om kommunens myndighetsutövning under 2016 (Insikt)”

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Undersökningen har skett i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 147 kommuner av Sveriges 290, samt sju gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen detta år. Enkäten INSIKT har gått till företag som haft ett avslutat ärende under 2016, den gick ut augusti 2016 samt februari 2017. I Norrköping har 222 företag svarat på enkäten.

Myndighetsområden som ingår: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Serviceområden som ingår vid varje mätning: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Hela rapporten finns på SKL:s hemsida, länk: http://bit.ly/2phba81

Källa: www.norrkoping.se