Gränges har beslutat att investera 400 MSEK i effektivisering och utbyggnad av produktionsanläggningen i Finspång. Projektet beräknas vara klart under andra halvåret 2021 och ökar kapaciteten i anläggningen med 20 kton till 120 kton på årsbasis.

Gränges effektiviserar och bygger ut i Finspång – investering om 400 MSEK

– Genom att effektivisera och bygga ut anläggningen i Finspång skapar vi möjligheter för en tydlig resultatförbättring i vår europeiska verksamhet. Vi tar dessutom viktiga steg framåt i vårt hållbarhetsarbete genom minskade transporter och övergång från diesel till eldrivna truckar, säger Gränges VD Johan Menckel.

Investeringen omfattar förvärv av mark och byggnader, uppgradering av valsverk samt flytt av befintliga maskiner, vilket väsentligen förbättrar logistiken på området och bidrar till ett bättre miljöavtryck. Från och med 2022 förväntas positiva effekter av investeringen i form av såväl besparingar som ökad försäljning, och därmed bättre lönsamhet.

– Vi ser en mycket god tillväxt för avancerade värmeväxlarmaterial i Europa under kommande år till följd av att allt fler efterfrågar el- och hybridbilar. Att vi nu får en effektivare anläggning, med bättre logistikflöden förbättrar vår konkurrenskraft samtidigt som vi får utrymme att växa, säger Johan Menckel.

Gränges i Finspång tillverkar avancerade aluminiummaterial till värmeväxlare för fordonsindustrin. Under 2017, utgjorde Europamarknaden cirka 18 procent av Gränges försäljningsvolym.

Investeringen kommer att finansieras med internt genererade medel, befintlig kassa och lån.

– Med den här investeringen kan Gränges i Finspång producera mer och tunnare material, effektivisera vårt processflöde, minska företagets miljöpåverkan och samtidigt förbättra arbetsmiljön genom att risken för olyckor med transportfordon minskar, säger Jörgen Abrahamsson, VD Gränges Sweden AB.

Källa: www.granges.com