You are currently viewing Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige
Johan Widerström och Mikael Engdahl

Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige

2021-09-20

Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige

De lokala och fristående sparbankerna får toppbetyg av både privat- och företagskunder. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda bankkunderna är.

Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder, av alla de namngivna bankerna i undersökningen. Sparbankerna har ett klart bättre resultat än de fyra storbankerna Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken – och likaså Danske Bank och Länsförsäkringar Bank. Nischaktörerna i gruppen ”övriga banker” har dock snäppet högre betyg på privatsidan.

På de lokala sparbankerna i Östergötland jublas det över toppresultatet.

 Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank:
– Vi är väldigt glada att kunderna gillar vår lokala sparbank. Fantastiskt roligt att vi är i topp i denna oberoende kundundersökning. Att vi lyckas få så pass höga kundbetyg är helt otroligt. Vi är ett fantastiskt bra gäng med väldigt engagerade medarbetare

Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank:
– Jätteskönt att sparbankerna som grupp är i topp även i år. Dessutom är det extra glädjande att vi på Kinda-Ydre Sparbank är ännu bättre och har ett högre kundbetyg än sparbankerna i genomsnitt. Att vi lyckas få så högt kundbetyg är våra fantastiska medarbetares förtjänst.

SKI-rapporten lyfter bland annat fram att den mänskliga relationen är fortsatt viktig. Kunder som har en personlig kontaktperson är nöjdare än andra. Betydelsen av personlig kundanpassning och proaktiva rekommendationer ökar, och med digitalisering kommer också nya möjligheter till kundanpassning.

Företagssidan drivs fortsatt av det personliga, enligt SKI. Bankernas förmåga att skapa en personlig kundrelation och att ligga nära kundens affärsverksamhet gör den stora skillnaden hos företagskunderna. Det handlar om att förstå kundens behov, vara serviceinriktad, ta snabba beslut och svara på frågor i tid.

– Vi är ett fantastiskt bra gäng med väldigt engagerade medarbetare. Det är en ynnest att kunderna gillar oss, och samtidigt ett ansvar att leva upp till även fortsättningsvis. I kategorin kundlojalitet är vi enormt starka, vilket tyder på trygga relationer med oss, säger Mikael Engdahl.

– För oss lokalt har det betydelse att vi har klart bättre betyg än alla våra konkurrenter. Det gäller både på privat- och företagsmarknad, säger Johan Widerström.

 

Kundnöjdhet bland privatkunder:

  • Vadstena Sparbank får betyget 84,3 på en skala från 0 – 100
  • Kinda-Ydre Sparbank 78,0
  • Sparbankerna som grupp 75,0
  • Bankbranschen i genomsnitt 68,8

 

Kundnöjdhet bland företagskunder:

  • Vadstena Sparbank med betyget 86,5
  • Kinda-Ydre Sparbank 77,3
  • Sparbankerna som grupp 72,8
  • Bankbranschen i genomsnitt 67,7

 

– Man måste alltid jobba på att vara kunderna till lags. Vi lyssnar och ger den hjälp och service de vill ha. Vår lokala närvaro och breda samhällsengagemang har också stor betydelse. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet, säger Mikael Engdahl.

– Kunderna uppskattar vår närhet, enkelhet, kompetens och lokala kännedom. Särskilt lyfts det breda samhällsengagemanget fram som positivt, att vi investerar vår vinst lokalt, säger Johan Widerström.

 

Fotnot: Undersökningen SKI Bank genomförs årligen av Svenskt Kvalitetsindex sedan 1989.

 

 

 

För ytterligare information, kontakta: Mikael Engdahl, vd Vadstena Sparbank

Tel: 0143-755 15, mobil: 070-318 38 15

E-post: mikael.engdahl@vadstenasparbank.se

 

Johan Widerström, vd Kinda-Ydre Sparbank

Tel: 0494-79 429, mobil: 070-699 56 00

E-post: johan.widerstrom@kindaydresparbank.se