Proptech-bolaget Envista välkomnar Ulrika Jardfelt till styrelsen

Ulrika Jardfelt har lång och gedigen erfarenhet inom energi- och fastighetsbranschen på både svensk och europeisk nivå, senast som chef för Vattenfalls fjärrvärmeverksamhet i Europa.

– Miljöfrågan har gått som en röd tråd genom min karriär och att minska klimatpåverkan från energianvändning i byggnader är en nyckel för att nå våra klimatmål. Att engagera mig i ett företag som Envista, som på ett pedagogiskt sätt visar vilka energieffektiviseringsåtgärder som är de mest effektiva, känns angeläget, säger Ulrika Jardfelt.

Bland Jardfelts tidigare uppdrag kan förutom ansvarig för Vattenfalls europeiska fjärrvärme- och fjärrkylaverksamhet, även nämnas roller som chef för fjärrvärmedistribution på E.ON, VD för branschföreningen Svensk Fjärrvärme, enhetschef på Sveriges Allmännytta, samt som departementssekreterare på Näringsdepartementet med ansvar för energi- och klimatfrågor.

– Vi ser Jardfelts expertis och nätverk som värdefulla tillgångar nu när vi fortsätter att etablera vårt företag och våra produkter inom fastighetsbranschen och energisektorn. Vi är mycket glada över att få Ulrika ombord och ser fram emot hennes bidrag till vår fortsatta utveckling, säger Teodor Hovenberg, VD och medgrundare.

– Vi på Envista levererar en nytänkande, digital och skalbar teknik till våra kunder och Ulrikas engagemang i styrelsen är ett styrkebesked för våra insatser så här långt och för våra visioner framgent. Jardfelts närvaro i bolaget syftar att katalysera ytterligare expansion, både inom fastighetssektorn och inom energisektorn och på sikt även på en internationell marknad, säger Teodor Hovenberg.

Tillträdet sker under februari månad 2023.

Om företaget

Envista är ett proptech-bolag som med hjälp av en innovativ pedagogik och storskalig analys av byggnaders energiprestanda och sparpotentialer har möjlighet att spela en nyckelroll i att minska bebyggelsens energianvändning och klimatpåverkan. Produkten hanterar både små och stora fastighetsbestånd med hjälp av en visuell och kraftfull digital tvilling. Metoden hjälper till att ställa diagnos på byggnaderna med hjälp av en unik analys som bygger på AI-teknik och benchmarking – och visar var tekniska åtgärder i fastigheten gör störst nytta. Kraften i analysen ligger i att den tar hänsyn till varje enskild byggnads geografiska, geometriska och tekniska förutsättningar, vilket eliminerar en stor del av det brus som annars är ett problem vid energianalys av fastigheter. Metoden är 100% mjukvarubaserad och därmed väldigt skalbar.

Källa: www.envista.se