Vreta Kluster får pengar av tillväxtverket
Foto:Niclas Albinsson/Vreta Kluster

Vreta Kluster får pengar av tillväxtverket

– Vi är väldigt glada för det här. Det är ett viktigt ekonomiskt tillskott som stärker vår verksamhet ytterligare och gör att vi kan satsa vidare på vårt arbete att främja innovation och utveckling inom de gröna näringarna, säger Helene Oscarsson, verksamhetsledare på Vreta Kluster.

I samband med denna satsning har Vreta Kluster anställt en projektledare som kommer att jobba med de nya affärs- och teknikutvecklingsprojekt som initieras vid klustret. Per Lindahl började sitt nya jobb i oktober, och kommer utöver projektledning även att arbeta med att utveckla metoder för att stödja företag i tillväxt. Han har tidigare arbetat som managementkonsult med fokus på logistik och marknadsfrågor och har stor erfarenhet av företagsutveckling på olika nivåer och i många branscher.

– Just metodutvecklingen i samarbete mellan parker och inkubatorer i Östra Mellansverige ser vi som ett mycket intressant inslag i projektet Växtzon 1. Vi kan ha mycket utbyte mellan våra olika organisationer till nytta för företagen i våra olika nätverk, säger Per Lindahl.

Vreta Kluster ser ett ständigt ökande intresse för sin verksamhet. I företagsparken finns idag ett 30-tal företag med totalt ca 100 personer och en ständigt pågående aktivitet med workshops, idéseminarier och utvecklingsprojekt för att skapa nya affärsidéer, arbetstillfällen och utvecklingsprojekt.

– Vreta Kluster sticker ut lite i sammanhanget eftersom vi varken är någon formell företagsinkubator eller science park, utan mer en plattform för samverkan och innovationsarbete, med ett unikt och brett nätverk inom både företag och akademi, säger Helene Oscarsson.

Fakta

Växtzon 1 är ett regionalfondsprojekt finansierat av Tillväxtverket där målet är att fler företag i östra Mellansverige ska kunna uppnå en omsättning på 100 miljoner kronor. I projektet ingår åtta företagsinkubatorer och science parks: Creative Business Incubator, Inkubera i Örebro, LEAD, Munktell Science Park i Eskilstuna, Norrköping Science Park, Uppsala Innovation Centre, Vreta Kluster och Västerås Science Park. Ambitionen är också att skapa en innovationsfrämjande struktur över regiongränserna, vilket ska komma företagen till nytta oavsett var i östra Mellansverige de är etablerade.

 

Källa: www.vretakluster.se

Close Menu
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com