Vreta Kluster blir aktiebolag
vretakluster

Vreta Kluster blir aktiebolag

Vreta Kluster blir aktiebolag– växande aktör inom gröna näringar

Från att de senaste åren ha varit en enhet inom Sankt Kors blir Vreta Kluster i och med bolagiseringen en tydligare aktör gentemot branschen. Det möjliggör även en bättre styrning av bolagets tjänster och ägande samt enklare hantering av projektbidrag och annan administration.

– Detta är ett sätt att stärka klusterverksamheten. Vi vill underlätta för externa ägare och finansiärer att komma in och därmed skapa bättre förutsättningar för tillväxt. Bolagiseringen ligger dessutom helt i linje med Linköpings strategi att ha självständiga bolag som inte finansieras av offentligheten, säger Johan Kristiansson, vd Sankt Kors.

Vreta Kluster kommer fortsätta ha rollen som kompetens- och utvecklingscentrum för de gröna näringarna i regionen och vara en arena för möten, innovationsinitiativ och utvecklingsprojekt. Företagsparken består idag av ett 30-tal företag med 120 personer och det finns planer på ytterligare expansion. Helene Oscarsson, som sedan 2011 är verksamhetsledare i Vreta Kluster, blir vd för bolaget.

– Samtidigt som vi blir en tydligare aktör gentemot omvärlden med ett eget organisationsnummer som underlättar vid t ex samarbetsavtal, har vi en kraftfull och utvecklingsorienterad ägare i ryggen. Det ger oss ännu bättre förutsättningar att skapa nytta för företag och andra aktörer inom de gröna näringarna, säger Helene Oscarsson.

 

Källa: www.sanktkors.se

Close Menu
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com