Vi är alla ambassadörer för vår stad
Jonas Winkelmann

Vi är alla ambassadörer för vår stad

Louis De Geer konsert & kongress är Norrköpings egen mötesplats. Det framgår än tydligare när 2015 års turistekonomiska rapport presenteras, 41 miljoner kronor i turistekonomisk effekt, 31 av dessa från konferens – och eventverksamheten. Tillsammans med övriga aktörer inom besöksnäringen är målet att varje dag och i varje forum sälja in Norrköping som den perfekta platsen för möten.

– Vi har i enlighet med ägardirektivet ett brett kulturutbud, och det breda är inte alltid det kommersiella. Men vi är stolta över att kunna erbjuda något för alla, att stärka Norrköping som stad att bo, leva och verka i. Vårt försäljningsfokus ligger dock på nationell nivå. Vi ser besöksnäringen i Norrköping som våra kollegor och har ett mycket bra samarbete med exempelvis hotell och restauranger. Vi är beroende av varandra, och våra konkurrenter är andra städer med stora konferensanläggningar, inte den lokala näringen, berättar VD Jonas Winkelmann.

Under det gångna året har man satsat hårt på försäljning, som innebär just platsmarknadsföring av Norrköping i samarbete med Upplev Norrköping.

– Norrköping har utvecklats mycket positivt de senaste åren, och besöksnäringen likaså. Vi är alla ambassadörer för vår stad, och många kan bidra mer än de vet. Det kan vara en kontakt genom ett företag, en organisation eller föreningen du är aktiv i, som är kopplade till olika möten och företagsevent. Tillsammans kan vi stärka kommunens besöksnäring ytterligare. Dela med oss av Norrköping helt enkelt, avslutar Jonas Winkelmann.

 

Fakta

Den turistekonomiska omsättningen utgörs av turisternas konsumtion i samband med besöket i Norrköpings kommun.

Den kvarhållna konsumtionen är en skattning av den omsättning som genereras när lokalbefolkningen besöker evenemang, möten och kongresser och spenderar pengar i hemkommunen istället för någon annanstans.

Undersökningen genomförs av HUI Research.

 

källa: Louis De Geer konsert & kongress