Vattenbrukscentrum Ost flyttar till Vreta Kluster
Baltic Aquaculture Innovation Center (BIC)

Vattenbrukscentrum Ost flyttar till Vreta Kluster

VCO är en ideell förening med ambition att genom utbildning och information bidra till ökad företagsamhet och ökad sysselsättning inom vattenbruksnäringen i sydöstra Sverige, både på landsbygden och i urbana miljöer.

– Globalt har vattenbruket haft en kraftig tillväxt, fortfarande ligger dock Europa långt efter Asien och står endast för 4,2 procent av världsproduktionen, med Norge i topp. Kunskapen kring vattenbruk är låg framförallt här i Sverige, det är någonting vi arbetar för att ändra på, säger Ola Helmerson, projektledare på VCO.

Så mycket mer än Laxodling

Svensk fiskodling domineras till 84 procent av regnbågslax, men även produktionen av röding har ökat på senare år. I världen odlas mer än 300 olika arter kommersiellt och det finns ett växande vattenbruksintresse i Sverige att odla andra fiskarter än laxfiskar. Förutom Vattenbrukscentrum Ost finns även Vattenbrukscentrum Norr där man fokuserar på odling av röding och regnbåge samt Vattenbrukscentrum Väst som drivs genom Göteborgs universitet med fokus på musslor och saltvattensfiskar.

– I östra Sverige har fokus främst riktats mot gös, abborre och piggvar men även tropiska arter som tilapia och jätteräkor. Tilapia är världens mest odlade fisk och på senare år har vi svenskar börjat få upp ögonen för den. Dessutom är det en förhållandevis lättodlad fisk, säger Ola Helmerson.

Från grisbonde till abborrodlare i Vadstena

Under förra året startade före detta grisbonden Per och Claes Eke-Göransson upp en abborrodling i Vadstena, verksamheten är ännu i ett tidigt skede men en del provleveranser från odlingen till lokala kunder har kunnat göras. Anläggningen är för närvarande på väg att byggas ut till sin planerade kapacitet med den inkörning av systemet som då tillkommer.

– Vattenbruk skulle kunna vara en intressant alternativ näring för många lantbrukare. VCO:s ambition är att sprida kunskap om vattenbruk samt att inspirera och hjälpa entreprenörer att starta nya verksamheter. Vi försöker även uppmuntra berörda myndigheter att ta fram mer anpassade regler samt ett bättre fungerande logistiksystem för vattenbruksbranschen i stort, säger Ola Helmerson. Under sommaren 2015 startar även VCO en musselodling via ett LOVA-projekt i Sankt Anna skärgård. Försöket är bl.a. tänkt att visa på om detta är en potentiell framtida binäringssyssla för regionens skärgårdsbor.

 

Källa: Hushållningssällskapet