You are currently viewing Vårdnäs nu en miljömärkt mitt i naturen-upplevelse
Vårdnäs Stiftsgård

Vårdnäs nu en miljömärkt mitt i naturen-upplevelse

– Efterfrågan på miljömärkta konferenser är stor. Så det känns väldigt roligt att vi har kunnat utfärda licens för en aktör som har så mycket att erbjuda besökaren som Vårdnäs stiftsgård. Nu är vi ännu fler som är med och driver utvecklingen inom besöksnäringen i hållbar riktning, säger Sergio Duarte, miljöhandläggare på Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

Att vara Svanenmärkt konferensanläggning innebär att såväl konferenssalar som hotellrum och restaurang klarar Svanens tuffa krav. Kontroll av kraven sker på plats: energianvändning, städ- och diskkemikalier, källsortering av avfall, inköp av miljömärkta varor och tjänster, utbud av ekologiskt och hållbarhetsmärkt mat och dryck på menyn, för att nämna några av Svanens krav.

– Det känns väldigt naturligt för oss jobba med miljökriterier. I vårt uppdrag från Svenska kyrkan ingår att allt som vi gör, ska kunna försvaras inför kommande generationer.  Det handlar både om att ha omsorg om naturens resurser och alla människor som både besöker oss och arbetar här – kort sagt hela skapelsen, säger Jonas Ridderström, chef på  Vårdnäs stiftsgård, som ägs av Svenska Kyrkan.

Förutom Vårdnäs är det i Linköpings Kommun bara Scandic och Arenabolaget som är Svanenmärkta och klarar de nya kraven.

Vårdnäs stiftsgård lockar besökare från företag, universitet och andra organisationer. Naturen ger möjlighet till aktiviteter och annorlunda mötesformer, som att flytta konferensen till en egen ö till exempel.

 

Källa: www.svanen.se