Väderstad stöttar yrkesutbildning i Motala: ”Vi måste stötta skolorna mer”
Väderstad stöttar yrkesutbildning i Motala: ”Vi måste stötta skolorna mer”

Väderstad stöttar yrkesutbildning i Motala: ”Vi måste stötta skolorna mer”

I dag är Väderstad på plats när Carlsund utbildningscentrum i Motala delar ut stipendier till sina elever inom el- och energiprogrammet. Tyvärr är det allt färre som söker sig till yrkesutbildningar med en stark efterfrågan inom verkstadsindustrin i Östergötland. Väderstad har stora rekryteringsbehov de kommande åren, och är precis som många andra företag i regionen beroende av att det fortsätter att utbildas kompetenta framtida medarbetare.

Väderstad fortsätter att växa som arbetsgivare år för år, men det ställer också allt större krav på att man lokalt i Östergötland fortsätter att utbilda duktigt yrkesfolk. Just inom områden som el och automation, som är en mycket viktig del i hela produktionen i Väderstad, är det i dag en brist – och signalerna som skickas ut är att det fortsatt är mycket få sökande till dessa utbildningsplatser.

– Nästan 20 procent av våra anställda i vår produktion bor i Motala. Vi har en högteknologisk fabrik som ligger i framkant inom industrin, just el och automation är något av det viktigaste för hela vår fabrik men tyvärr är det allt färre som söker de här utbildningsplatserna. Varför är det så? säger Per Nilsson, Shared Services Manager på Väderstad.

Väderstad har varit med och stöttat Carlsund, bland annat genom att skänka datorer och annan IT-utrustning till skolan. Men Per Nilsson tycker att samarbetet mellan regionens yrkesskolor och näringsliv måste bli ännu bättre.

– Vi som företag måste gå in stötta skolorna mer och förklara vad vi behöver. Där ligger man långt före oss i andra länder. Skolorna själva har ofta inte tillräckligt med medel, säger Per Nilsson.

Väderstad efterlyser samtidigt en bättre dialog med både kommuner och regionen.

– Vi vill ta ansvar och hjälpa till, men vi behöver hjälp med hur vi på bästa sätt kan få upp intresset för bristyrken och tydligare föra fram de behov som finns. För många företag i regionen är det här en affärskritisk fråga, säger Per Nilsson.

 

Källa: www.vaderstad.com