You are currently viewing Top Städ Services i Sverige AB uppköpt av Homemaid AB (publ)
Top Städ Services i Sverige AB uppköpt av Homemaid AB (publ) Kiriakola de Luca grundade Top Städ tillsammans med sin man hemma i köket 1997, idag omsätter man 44MSEK. Foto: Kristin Carlén

Top Städ Services i Sverige AB uppköpt av Homemaid AB (publ)

HomeMaid har den 23 mars tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i Top Städ Services i Sverige AB.

Top Städ är ett framgångsrikt och välskött bolag inom segmentet företagsstäd. Bolaget har sitt säte i Norrköping och är främst verksamt i Östergötland. Omsättningen 2020 uppgick till ca 44 MSEK och EBIT-marginalen till ca 16%. Bolaget har ca 300 kunder och 76 anställda. Förvärvet förväntas bidra positivt till HomeMaid-koncernens resultat under 2021.

HomeMaid befinner sig i en stark utvecklingsfas och 2020 blev bolagets bästa år hittills avseende både omsättning och resultat. En viktig del av HomeMaids strategi är att, utöver organisk tillväxt, växa genom väl valda förvärv. Strategin bygger på att HomeMaid tillsammans med nya medarbetare och kunder kan fortsätta att utveckla förvärvade verksamheter på ett positivt sätt. Top Städ är en välkommen ny enhet i HomeMaids nätverk och kommer fortsätta vara ett eget bolag med ett eget varumärke. Fortsatt fokus på att utveckla kundrelationer tillsammans med geografisk expansion är delkomponenter i planen framåt för ett större och mer framgångsrikt Top Städ.

Förvärvet kommer att genomföras som en kontantaffär med tilläggsköpeskilling. Köpeskillingen uppgår till 25 MSEK plus en tilläggsköpeskilling baserad på resultatutvecklingen för 2021. Tilläggsköpeskillingen kommer att regleras under 2022. Förvärvet finansieras genom en kombination av interna medel och banklån. Tillträde är planerat till 2021-04-01.

Nuvarande ägare och VD, Kiriakoula De Luca, kommer att arbeta kvar som VD för Top Städ under återstoden av 2021 för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt ägarbyte.
– Top Städ har vuxit långt över våra förväntningar och vi är mycket stolta över vad vi tillsammans med alla medarbetare har lyckats bygga upp. Vi anser nu att det behövs en ny och större ägare för att kunna ta utvecklingen vidare. Efter att ha lärt känna HomeMaid är vi mycket glada och trygga över att de tar över ansvaret för Top Städ. HomeMaid delar våra värderingar och är helt rätt för att hjälpa bolaget att utvecklas till nästa nivå”, säger Kiriakoula de Luca, VD för Top Städ AB.

Vi är stolta och glada att få förtroendet att ta över ansvaret för Top Städ. Bolaget har en mycket fin utveckling med lojal personal och trogna kunder som vi ser fram emot att bygga vidare på. Det här förvärvet är resultatet av en strategi där vi avser att bygga självständiga och framgångsrika dotterbolag genom förvärv. Strategin ger oss ökade möjligheter på marknaden för städtjänster samtidigt som delade resurser och lärdomar borgar för en positiv utveckling. Jag är övertygad om att HomeMaid och Top Städ kan lära mycket av varandra och ser fram emot att lära känna och vara med och utveckla Top Städ till något ännu bättre”, säger Stefan Högkvist, VD för HomeMaid AB.

Källa: www.homemaid.se

Foto: Kristin Carlén