You are currently viewing Termisk Systemteknik levererar värmekamerasystem till Söderenergi
Termisk Systemteknik

Termisk Systemteknik levererar värmekamerasystem till Söderenergi

De olika typerna av biobränsle – flis, returträ, torv och grot som utgörs av spill vid skogsavverkning – förvaras utomhus i högar och riskerar att självantända vid lagring. Systemets värmekameror tar bilder kontinuerligt av varje enskild bränslehög och analyserar temperaturutvecklingen. Tillsammans med den integrerade väderstationen får man en utförlig kartläggning av hela bränsleterminalen. Vid kritiska temperaturnivåer utlöses ett brandlarm.

– För oss är det en stor trygghet att kunna följa värmeutvecklingen i varje bränsleslag. En brand skulle innebära avbrott i vår bränsleleverans till Igelstaverket i Södertälje med driftstopp och omfattande produktionsbortfall som följd, säger Olle Ankarling, logistikansvarig Bränsleenheten på Söderenergi. Temperaturövervakningen gör att vi kan vidta åtgärder innan en brand uppstår och den hjälper oss också att bygga upp en kunskapsbas så vi kan planera vår bränslehantering på bästa sätt, fortsätter han.

Värmekamerasystemet använder avancerad bildanalys för att filtrera bort fordon och tillhandahåller också intrångsövervakning för hela området.

– Systemet är det mest avancerade som vi utvecklat hittills och i dagsläget finns inget liknande för övervakning av biobränslelager i Sverige, säger Claes Nelsson, projektledare på Termisk Systemteknik. Det finns inte heller någon tillgänglig lösning som kombinerar branddetektion och intrångsövervakning med hjälp av värmekamerateknik, tillägger Claes Nelsson.

Systemet TST Fire är resultatet av flera års erfarenhet och utveckling av brandövervakning med värmekamerateknik. Det fungerar i tuff miljö både inom- och utomhus där det råder förhöjd brandrisk till exempel i avfallsbunkrar, lager av biobränsle, avfallslager eller lager av annat bulkmaterial som kol och returpapper. En brand medför stora kostnader bland annat som en följd av produktionsbortfall vilket gör att ett enda avvärjt brandutbrott många gånger innebär att investeringen är betald.

Termisk Systemteknik är en LEAD-alumn och bolaget startade 2007 av forskare med bakgrund från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, och finns i Mjärdevi Science Park i Linköping.

källa:www.termisksystemteknik.se