You are currently viewing Sveriges första kundvänliga flygplats!

Sveriges första kundvänliga flygplats!

En flygplats är en naturlig mötesplats och ett utrymme för många upplevelser. Intrycken där kan påverka hela synen på en stad.

Camilla Lejon, VD Linköping City Airport – “Ett av våra kärnvärden är professionalitet. Det innebär inte bara att vår personal utför sitt arbete på ett professionellt sätt. Det innebär också att du som resenärer ska få ett personligt och trevligt bemötande som gör att du trivs på Linköping City Airport”, “Man kan aldrig slå sig till ro, vi kan hela tiden förbättra oss och genom vårt samarbete med Ett Kundvänligare Sverige kommer vi att arbeta ännu mer målmedveten med kundservice på vår flygplats”.

Ett Kundvänligare Sverige strävar efter just det: ett kundvänligare Sverige. Jesper Low, VD säger: “Vi vill att människor ska få vänligt och professionellt bemötande vart man än kommer i landet; oavsett om det gäller butiker, restauranger, tryckerier, redovisningsfirmor eller myndigheter. Då vi vet att bra kundbemötande leder till bättre affärer och glada kunder, är det vår mission att hjälpa företag och organisationer som har förstått vikten av ett bra kundmöte till än bättre affärer; vi vill att det ska gå bra för företag som gillar sina kunder! Detta kvalitetssäkrar vi med vårt kundvänliga sigill.”

Ett Kundvänligare Sverige vill vara kundens röst och företagens öron. Vi vill att människor ska kunna dela med sig av sina upplevelser av service. Både fantastiska och mindre trevliga. Därför samlar vi in feeback på vår hemsida så vi kan hjälpa andra att bli bättre. Vi vill förse företag och organisationer med de verktyg och den kunskap som behövs för att förtjäna kundernas förtroende och tillit, både nu och i framtiden. Med symbolen så vet människor var de kan vända sig om de vill ha bättre service.

Det är med stor glädje och stolthet vi nu samarbetar med Linköping City Airport. Vi ser den fokus och målmedvetenhet med vilken flygplatsens ledning strävar efter; att sätta Linköping på kartan och försäkra sig om sina kunders fortsatta och välförtjänta beröm. Linköping City Airport – en kundvänlig flygplats!

Källa: www.ettkundvanligaresverige.se