You are currently viewing Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige
Christian Ottosson Åtvidabergs Sparbank, Johan Widerström Kinda-Ydre Sparbank, Mikael Engdahl Vadstena Sparbank

Sparbankernas kunder mest nöjda i banksverige

Sparbankerna får högst betyg bland samtliga banker i Sverige hos både privat- och företagskunder. Det visar SKI:s (Svenskt Kvalitetsindex) senaste mätning av hur nöjda bankkunderna är. Ett modernt digitalt erbjudande tillsammans med stark lokal närvaro och personligt engagemang har bidragit till den starka utvecklingen.

 Sparbankerna som grupp har Sveriges nöjdaste kunder, både vad gäller privat- och företagskunder. Sparbanksgruppen har i år klättrat förbi förra årets etta, Länsförsäkringar Bank. På de lokala sparbankerna i Östergötland jublas det över toppresultatet.

 Mikael Engdahl, vd för Vadstena Sparbank:

– Fantastiskt roligt att vi är i topp i denna oberoende kundundersökning. Jätteroligt att sparbankerna som grupp är vinnare i år. Dessutom har vi på Vadstena Sparbank fått ett ännu högre kundbetyg än genomsnittet för sparbankerna. Att vi lyckas få så pass höga kundbetyg är helt otroligt.

 Johan Widerström, vd för Kinda-Ydre Sparbank:

– Jätteskönt att få ett tydligt kvitto på att Sparbanksgruppen har de mest nöjda bankkunderna i landet, att vi sparbanker är vinnare i år. Dessutom är det extra glädjande att vi på Kinda-Ydre Sparbank är ännu bättre och har ett högre kundbetyg än sparbankerna i genomsnitt.

Christian Ottosson, vd för Åtvidabergs Sparbank:

– Våra kunder är oerhört viktiga för oss och resultatet i den här undersökningen ger oss ett kvitto på att sparbanksgruppen har de mest nöjda bankkunderna i Sverige. Det är klart det känns toppen för oss som sparbank.

 

SKI-rapporten lyfter fram att sparbankerna som grupp får ett stärkt betyg av sina privat- och företagskunder och kommer bäst ut i årets generella ranking. Sparbanksidén om att vara en viktig del av det lokala samhället i kombination med välfungerande digitala tjänster samt en nära och personlig service har ett år som detta – präglat av Covid-19 – särskilt uppskattats av kunderna.

– Vi jobbar ständigt för våra kunders bästa och det är uppenbart att kunderna uppskattar vårt engagemang, vår närhet och vårt samhällsengagemang – det som vi i Åtvidabergs Sparbank kallar för Åternäring, säger Christian Ottosson.

– Vi är ett fantastiskt bra gäng med väldigt engagerade medarbetare. Det är en ynnest att kunderna gillar oss, och samtidigt ett ansvar att leva upp till även fortsättningsvis. I kategorin kundlojalitet är vi enormt starka, vilket tyder på trygga relationer med oss, säger Mikael Engdahl.

 – För oss lokalt har det betydelse att vi har klart bättre betyg än alla våra konkurrenter, både på privat- och företagsmarknad. Att vi lyckas få så högt kundbetyg är våra fantastiska medarbetares förtjänst, säger Johan Widerström.

 

Kundnöjdhet bland privatkunder:

  • Vadstena Sparbank får betyget 86,9 på en skala från 0 – 100
  • Kinda-Ydre Sparbank 78,9
  • Åtvidabergs Sparbank 79,4
  • Sparbankerna som grupp 76,3
  • Bankbranschen i genomsnitt 67,6

 

Kundnöjdhet bland företagskunder:

  • Vadstena Sparbank med betyget 85,9
  • Kinda-Ydre Sparbank 77,2
  • Åtvidabergs Sparbank 78,7
  • Sparbankerna som grupp 73,2
  • Bankbranschen i genomsnitt 64,7

 

– Man måste alltid jobba på att vara kunderna till lags. Vi lyssnar och ger den hjälp och service de vill ha. Vår lokala närvaro och breda samhällsengagemang har också stor betydelse. Som fristående sparbank har vi inga aktieägare att ta hänsyn till, utan kan fokusera på kunderna helt och hållet, säger Mikael Engdahl.

Mest påtagligt för Kinda-Ydre Sparbank är den kraftiga förbättringen i kundnöjdhet på privatsidan, en höjning med 2,5 procentenheter jämfört med föregående år.

– Kunderna uppskattar vår närhet, enkelhet, kompetens och lokala kännedom. Särskilt lyfts det breda samhällsengagemanget fram som positivt, att vi investerar vår vinst lokalt, säger Johan Widerström.

 

Källa: SKI och sparbankerna i Östergötland