Sectra förvärvar samarbetspartner i Danmark
Sectra PACS

Sectra förvärvar samarbetspartner i Danmark

it-mark levererar främst tjänster för medicinsk bildhantering (PACS) via Internet, så kallade molnlösningar. Kunderna finns främst i Danmark, men även i andra länder inom EU. Bolaget är den största leverantören av bildhanteringstjänster via Internet till privata vårdgivare i Danmark. it-mark har 11 medarbetare och omsättningen uppgick 2014 till 13,4 miljoner danska kronor (motsvarande cirka 16 Mkr).

– Sectras huvudaffär omfattar medicinska IT-system för bildhantering som bidrar till effektivare vård. it-mark har levererat Sectra PACS som en molntjänst och har stor kunskap om de danska sjukvårdskundernas krav. Förvärvet är en betydelsefull förstärkning av vår verksamhet i Danmark, säger Petter Østbye, chef för Sectras säljbolag för medicinsk IT i Skandinavien.

Förvärvet sker i linje med koncernens strategi att expandera inom områden och regioner där bolaget har en etablerad position. I första hand genom organisk tillväxt, kompletterad med mindre förvärv som också stärker den organiska tillväxten. Verksamheten kommer att ingå i Sectras affärsområde Imaging IT Solutions som utvecklar och säljer IT-lösningar och tjänster för effektiv och säker hantering av medicinska bilder.

Förvärvet har ingen väsentlig inverkan på Sectras omsättning och resultat. Det finansieras med Sectras egna medel och transaktionen omfattar en kontant köpeskilling och en tilläggsköpeskilling. Sectra tillträder den 30 april 2015 och verksamheten konsolideras i Sectrakoncernen från och med maj 2015.

För ytterligare information om it-mark besök: http://www.it-mark.dk/

Denna information är sådan som Sectra AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015, kl 08:30.

Källa: www.sectra.com

Close Menu
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com