You are currently viewing Rörföretaget som har vuxit över 400 procent på fem år
Fredrik Månsson, vd på det snabbväxande Comfort-företaget Månsson Rör & Värmepumpar i Östergötland. Foto: Mirjam Lindahl

Rörföretaget som har vuxit över 400 procent på fem år

Rörföretaget som har vuxit över 400 procent på fem år

Förklaringen till den kraftiga expansionen på hela 420 procent mellan 2012 och 2016 är att företaget fått många ordrar inom rörentreprenader, både renovering och nybyggnation, samt ett flerårigt ramavtal med landstinget som bland annat innebär jobb vid ombyggnaden av Universitetssjukhuset.

– Även om vi har vuxit mycket värnar vi om att behålla familjekänslan i företaget. Vi har korta och raka beslutsvägar och alla medarbetare är engagerade och duktiga, säger Fredrik Månsson.

Det kommande arbetet med Finspångs nya vårdcentrum är en samverkansentreprenad med NCC som beställare. Regionen vill ha ett flexibelt hus som kan anpassas för förändringar inom vården och förhoppningen är att bli en nationell modell för den nära vården.

– Jobbet innefattar även medicinska gaser som ska gå i rör. Vi har erfarenhet av det efter bland annat ombyggnaden av förlossningen i Norrköping, vilket måste sägas vara en fördel i det här sammanhanget, säger Fredrik Månsson.

Företaget har i dag 70 anställda, varav ett 10-tal arbetar i Västervik.

– Där har vi ett kul projekt på Slottsholmen, som Björn Ulvaeus ligger bakom. Vi har hela rörentreprenaden på ett unikt nybyggnadsprojekt med 38 bostadsrättslägenheter, restaurang och gym.

Elitseglaren och Stångåsstaden är två andra projekt i 20-miljonersklassen som väntar i Linköping framöver. Det handlar om 374 respektive 290 nya lägenheter som ska byggas. Liksom många andra upplever Fredrik Månsson att Campus Norrköping vid Linköpings universitet har gynnat samarbetet mellan städerna och gett ett uppsving åt näringslivet.

– Vi verkar inom den så kallade Fjärde storstadsregionen där även bygget av Ostlänken är en faktor som bidrar till att vi räknar med att ha mycket att göra också de närmaste åren, säger han.

Vid sidan av stora rörinstallationer har även verksamheten för värmepumpinstallationer vuxit sig allt större. Den utgör ungefär 15 procent av arbetsinsatserna, och cirka 20 procent omsättningsmässigt eftersom det är jämförelsevis dyra produkter med kort installationstid. Installationerna sker i hela landet – och ibland även utomlands.

– Vi blev nyligen färdiga med en värmepumpsanläggning i Lund åt Eon som har börjat sälja värme och nu drar igång sin första anläggning. Men vi har också varit på Grönland och installerat en bergvärmepump åt deras motsvarighet till Sveriges energimyndighet, avslutar Fredrik Månsson.

Källa: www.comfort.se

Foto: Mirjam Lindahl

En artikel från Affärsstaden i dec-16 om Månssons rör finns att läsa här