Regionens styrelser fortfarande ojämställda
Regionens styrelser fortfarande ojämställda

Regionens styrelser fortfarande ojämställda

Undersökningen, som är gjord maj – augusti 2018, av de 350 största företagens bolagsstyrelser i Östergötland, Sörmland och Gotland visar att endast 18% är kvinnor. De största företagen är bättre, där är siffran 24%.

– Detta styrker de tidigare årens resultat, att de större företagen är bättre på jämställdhet än de mindre. Något som också sticker ut är att de företag som har en kvinnlig vd också har en mer jämställd styrelse, säger Anna Axelsson, projektledare för 100-listan.

Fördelningen ser likadan ut i Östergötland och Sörmland medan Gotland har en något något större procentuell andel kvinnor i sina bolagsstyrelser. Och på frågan ”hur aktiv är din styrelse” svarar endast 50% att den är aktiv.

– Detta är intressant. Styrelsen ska dra upp riktlinjer och strategier för företagets framtid och utveckling och vi har sett att aktivt styrelsearbete även i mindre företag genererar en positiv utveckling och bättre lönsamhet, säger Eva Jaldeland, ambassadör för 100-listan.

Ekonomi och tillväxt är de kompetenser som flest har representerat i sina styrelser och personal/HR tillsammans med IT är det man saknar. När nya styrelseledamöter söks är det, liksom tidigare, främst internt genom ägare eller personliga nätverk. På frågan ”arbetar ni för en jämställd styrelse” svarar 66% ja. Ett resultat som är bättre än tidigare år.

– Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är viktiga frågor för regionens konkurrenskraft – och det lönar sig. Att fler arbetar för jämställda styrelser är bra, säger Anna Axelsson.

Källa: www.ostsvenskahandelskammaren.se