You are currently viewing Projekt Drivbänk
Projekt Drivbänk

Projekt Drivbänk

Många arbetssökande personer framförallt nyanlända har intresse, kunskap och/eller erfarenheter av lantbruk i någon form, där praktiska arbetsuppgifter är viktiga och kan utföras även utan akademisk bakgrund. För att nå arbetsmarknaden krävs personliga kontakter och nätverk. Med den bakgrunden initierade Louise Ridderström och Christina Nordström, båda företagare på Vreta Kluster en arbetsmarknadsinsats som har resulterat i projektet Drivbänk.

Drivbänk är en utbildningsplattform för personer som är intresserade av arbete inom den gröna näringen. Utbildningen i Drivbänk är indelad i fyra moduler med teori, praktisk odling, individuella karriärmål samt kontakter och nätverk med företag i form av studiebesök och praktikplatser. Drivbänk kopplar samman arbetssökande och företag, genom att till deltagarna förmedla kunskap om de krav och förväntningar man som företagare ställer på en anställd, likaväl som företagaren får möjlighet att lära känna deltagaren.

– I arbetet vid anläggningen av den egna visningsträdgården vid Vreta Kluster kommer samtal om sociala koder och traditioner som en naturlig ingrediens, vilket skapar intressanta diskussioner och bidrar till trygghet och gemenskap. På sikt ser vi en bemanningsfunktion där vi kan arbeta med uppgifter som följer säsonger och därmed underlätta för företagen att finna personal när det verkligen behövs säger Louise Ridderström projektledare.

läs om och följ Projekt Drivbänk här

Text: Christoffer Andersson

Foto: Louise Ridderström