You are currently viewing Östergötland är fantastiskt! 

Östergötland är fantastiskt! 

En guide till östergötlands mest värdefulla natur- och kulturhistoriska platser finns bland annat att beställa på länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Månades fråga:
I vilken kommun finns dessa platser?:

  1. Trollegater – En av södra sveriges största urbergsgrottor.
  2. Munkeboda – Biskopens medeltida borgar.
  3. Fångö gruvor – Koppargruvor från 1800-talet.
  4. Håleberget – Naturreservat med många olika mossor.

[button type=”success” size=”lg” link=”https://link.webropolsurveys.com/S/B49E874840AFCD21″] Klicka här för att svara på frågorna! [/button]