Vårt län är rikt på värdefull natur, och det finns många fina platser, till och med guidade sådana. Länets kommuner jobbar för att vi ska förstå, vårda och uppleva det som är vår natur, kultur, och en del av vår historia. Testa vad du känner till om vårt län, vilka platser har du besökt eller känner till?

En guide till östergötlands mest värdefulla natur- och kulturhistoriska platser finns bland annat att beställa på länsstyrelsens webbsida www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Månades fråga:
I vilken kommun finns dessa platser?:

  1. Trollegater – En av södra sveriges största urbergsgrottor.
  2. Munkeboda – Biskopens medeltida borgar.
  3. Fångö gruvor – Koppargruvor från 1800-talet.
  4. Håleberget – Naturreservat med många olika mossor.
Klicka här för att svara på frågorna!