Nu lanseras 100-listan
pressvisning 100-listan Foto Handelskammaren

Nu lanseras 100-listan

Resultatet av enkäten, som skickades till regionens stora företag i våras visade tydligt att det är en snedfördelning i styrelserummen, där endast 24 % är kvinnor. Denna siffra motsvarar ungefär snittet i övriga Sverige.

­‐ Ökad styrelsekompetens i regionen och fler kvinnor i styrelserna är viktiga frågor för regionens konkurrenskraft. Detta är en fråga som ligger i Handelskammarens och våra medlemmars intresse och vi är glada att idag kunna presentera listan, säger Johanna Palmér, VD på Östsvenska Handelskammaren.

 ­‐ Vi vill visa att det finns många kompetenta kvinnor i vår region som skulle effektivisera och göra ett bra jobb i bolagens styrelser. Det är därför vi skapat 100-­‐ listan som vi nu presenterar. Listan innehåller en skarp samling styrelsekompetenta kvinnor med stor kunskap och erfarenhet. Nu går det inte att säga längre att man inte hittar kompetenta kvinnor till sina styrelser, säger Eva Jaldeland, Q-­‐gruppen och en av initiativtagarna till 100-­‐listan.

 Intresset för listan har varit stort och över 200 nomineringar har kommit in. Arbetet med nomineringen har pågått under våren och sommaren, men än är inte listan komplett.

­‐ Vi har idag 44 namn på listan som uppfyller de höga krav som vi satt. Men listan är levande och så fort nya kvinnor klarar kraven kommer vi att lägga till dem på listan, säger Margita Edström, Q-­gruppen och en av initiativtagarna till 100­-listan.

Källa: www.ostsvenskahandelskammaren.se

Foto: Östsvenska Handelskammaren