You are currently viewing Miljöteknikpris till SundaHus

Miljöteknikpris till SundaHus

Miljöteknikpris till SundaHus

– Det är fantastiskt roligt att tilldela årets Miljöteknikpris till SundaHus. Med priset vill vi uppmärksamma en person och/eller företag som praktiskt har visat att bra miljö går att kombinera med bra affärer, det vill säga att vända miljöproblem till affärslösningar, säger Johan Rydberg, VD på Cleantech Östergötland.

SundaHus vision är att skapa en långsiktigt värdefull byggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön. Sedan 2003 erbjuder bolaget systemlösningar och konsulttjänster som bidrar till en giftfri och god bebyggd miljö. Arvid Jannert, VD på SundaHus, tackar för priset i samband med utdelningen:

– Det är naturligtvis väldigt roligt och hedrande att SundaHus arbete uppmärksammas genom att tilldelas detta fina pris. Stort tack Cleantech Östergötland, Linköpings universitet, Almi Företagspartner och inte minst alla medarbetare på SundaHus och aktörer som använder vårt system SundaHus Miljödata.

Lisa Elfström, vice VD och operativt ansvarig på SundaHus deltar också vid prisutdelningen och hon fyller i:

– För att kunna vända miljöproblem till affärslösningar krävs kunder. Kunder som är ambitiösa, målmedvetna och faktiskt också modiga! Kunder som vill och vågar göra något åt problemen – på riktigt! Därför vill vi rikta ett extra stort TACK till alla våra kunder både i Östergötland och runt om i Sverige. Vi strävar ständigt efter att utveckla både bolaget och våra tjänster i dialog med våra kunder och vi har en spännande resa framför oss, inte minst med tanke på det fortsatt ökande intresset för hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen, avslutar Lisa.

EDAY är en återkommande mötesplats för lokala, regionala och nationella aktörer inom energi- och miljöområdet. Årets tema är ”Omställning i praktiken – så bidrar vi till klimatmålen” och utgår från mål 7 inom FN:s globala hållbarhetsmål i resolutionen Agenda 2030.

Källa: www.sundahus.se