You are currently viewing Lundbergs startar ny avdelning för affärsutveckling
Lundbergs startar ny avdelning för affärsutveckling. Christian Claesson Foto: Ulla-Carin Ekblom

Lundbergs startar ny avdelning för affärsutveckling

Lundbergs startar ny avdelning för affärsutveckling

– Affärsutveckling är en naturlig del av vår verksamhet sen lång tid tillbaka. Vi har alltid kunden i fokus och vill hela tiden ha ett så attraktivt erbjudande som möjligt, säger Louise Lindh, VD Fastighets AB L E Lundberg. Nu tar vi nästa steg genom att skapa en funktion som är dedikerad uppdraget och som får ett övergripande ansvar att utveckla framtidens erbjudande, avslutar Louise Lindh.

– Vårt samhälle är under ständig utveckling. Just nu är vi inne i en mycket intressant tid där befintliga affärsmodeller ifrågasätts och våra citykärnor genomgår stora förändringar, säger Christian Claesson, affärsutvecklingschef på Lundbergs. Genom ett ännu större fokus på affärsutveckling kan vi skapa morgondagens erbjudande som passar människors nya beteenden, behov och förväntningar, avslutar Christian.

Christian Claesson behåller även sin nuvarande roll som regionchef Öst på Lundbergs. Elisabeth Falk Olander har tidigare drivit affärsutvecklingsprojekt inom bolaget men får nu en tydligare och mer renodlad roll. Den nya avdelningen är på plats från och med 1 september.

Källa: www.lundbergs.se