You are currently viewing Lokala NyföretagarCentrum kontor går samman
Lokala NyföretagarCentrum kontor går samman. Verksamhetsansvarig, Nyföretagarcentrum Mellersta ÖstergötlandAnna Hjertstedt Leijon Foto: Björn Lisinski

Lokala NyföretagarCentrum kontor går samman

I NyföretagarCentrum Mellersta Östergötlands upptagningsområde hölls 2021 mer än 1800 rådgivningar. Av dessa tog drygt 500 steget till eget, och blev företagare med vår hjälp.

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri och konfidentiell rådgivning till dig som funderar på att starta företag eller precis har startat eller vill ta nästa steg i ditt företagande. Tack vare våra partners kan vi även genomföra seminarier, event och mentorprogram som inspirerar och bidrar till att öka regionens företagande.

”Våra kontor i Linköping, Norrköping, Mjölby, Åtvidaberg, Kinda och Ydre blir kvar, och bildar tillsammans NyföretagarCentrum Mellersta Östergötland. På så sätt stärker vi våra lokala kontor, samtidigt som vi höjer vår interna kompetens inom ett flertal viktiga områden. Jag är övertygad om att samtliga parter kommer uppleva en ökad servicenivå mot såväl kommuner, samarbetspartners och framför allt våra kunder.” Jimmy Hankvist, nuvarande verksamhetsledare i  Nyföretagarcentrum Norrköping.

Sammanslagningen resulterar även i en ökad kompetensnivå, ett bredare utbud av framtida projekt, kurser och event samt ett utökat mentorprogram.

”En gemensam organisation gör oss effektivare, samtidigt som vi ytterligare förstärker våra egna kompetenser. Detta gynnar vår kärnverksamhet och gör att vi i ännu högre grad, med vårt starka erbjudande kan bidra till att skapa fler livskraftiga företag.” Anna Hjertstedt Leijon, Verksamhetsansvarig, Nyföretagarcentrum Mellersta Östergötland.

”Norrköpings kommun ser mycket positivt på sammanslagningen som syftar till att stärka förutsättningarna ytterligare för ett ökat företagande i regionens näringsliv. En gemensam organisation skapar kundnytta genom effektivare service och ett starkare värdeerbjudande” Jessica Stille Törnqvist Tf Näringsdirektör

”För näringslivet har kommungränser sällan betydelse – det är marknaderna som avgör. För Linköpings kommun är Nyföretagarcentrum en viktig samarbetspartner sedan många år och jag ser mycket positivt på det starkare och bredare erbjudandet som samgåendet kommer att medföra” Louise Felldin Näringslivsdirektör Linköping

”Att den som vill starta eget får bra rådgivning, är en viktig del i ett gott lokalt företagsklimat. Vi är glada över att kunna erbjuda våra kommuninvånare professionell nyföretagarrådgivning, genom samarbetet med Nyföretagarcentrum”. Torbjörn Sjögren,  Näringslivsdirektör i Mjölby kommun.

Källa: www.nyforetagarcentrum.se