You are currently viewing LiU-forskare skapar elektroniska växter
OrganicElectronictree515

LiU-forskare skapar elektroniska växter

Banbrytande forskningen vid Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet campus Norrköping visar att med halvledande polymerer kan digitala elektroniska kretsar skapas inne i levande blommor, buskar och träd!

Magnus Berggren, professor vid Laboratorie för organisk elektronik vid Linköpings universitet, Campus Norrköping och hans team har lyckat skapa transistorer i stammar på växter och enkla displayer i löv. Det görs genom att man blandar ut elektriskt ledande polymerer i vattnet som växterna dricker och sedan sprids polymererna inne i växterna.

Forskningen kan leda till att växter kan producera nya material, skapa bränsleceller som drivs av socker från fotosyntesen eller tillverka små antenner.  Ett lockande område är också att kunna mäta och frisätta hormoner och därigenom kunna påverka och optimera växternas tillväxt och utveckling.

– Målet på sikt är att kunna förädla plantor utan genmodifiering, säger Magnus Berggren.

Resultaten som publiceras i Science Advances har fått ett väldigt stort genomslag i media och har publicerats i bl a New York Times och Washington Post men även i Ny Teknik här hemma i Sverige.

Läs mer här.

 

Källa: www.liu.se och www.nosp.se