You are currently viewing Linköpingsföretag fick träffa näringsminister Ibrahim Baylan
Bildtext: Professor i energisystem, Patrik Thollander vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet samt utvecklingsansvarig i Leadföretaget Nordic Energy Audit Database.

Linköpingsföretag fick träffa näringsminister Ibrahim Baylan

Linköpingsföretag fick träffa näringsminister Ibrahim Baylan

NEAD bygger på 50 års forskning om energibesparingar inom industrin vid Linköpings Universitet. Just nu finns man på Lead i Linköping med 13 anställda.

– Vi riktar oss både till industri och offentlig sektor, och hoppas få igång bred försäljning det närmaste halvåret, säger Patrik Thollander, utvecklingschef NEAD.

NEAD är en stor databas med analysverktyg, 1000 tidigare energikartläggningar och 8000 förslag till energibesparingar. Detta med branschindelningar enligt SNI-koder. NEAD kan användas i företag, av myndigheter och politiska organisationer samtidigt i energinätverk. Att använda den på lokal, regional och nationell nivå innebär att man kan jämföra, utvärdera och följa upp energistatistik mot klimatmål.

– Jag är forskare och mina styrkor ligger i utveckling. Det är viktigt att få in affärskompetens i företaget också, och vi har till exempel anställt en VD, säger Patrik Thollander.

Eventet handlade om att varje år kommer IVA att publicera en ny 100-lista årligen för att lyfta fram forskning med potential att kommersialiseras. Temat var i år fokus på digitalisering.

– För mig har IVA:s lista, och hela arrangemanget runt omkring, ett enormt signalvärde. Det lyfter oss forskare som arbetar med innovationer som på sikt kan skapa arbetstillfällen och ökade skatteintäkter till samhället. Det känns väldigt hedrande och jag har fått en väldig boost av det här, säger Patrik Thollander.

Ytterligare två innovationer från Linköpings universitet är med på IVA:s Topp 100-lista ”Från kunskap till konkurrenskraft”.

Stefan Stenfelt har utvecklat simuleringsverktyget LiUHead för att utvärdera av hörhjälpmedel, kommunikationsutrustning och effekten av slag eller stötar mot huvudet. Fredrik Gustafsson forskar kring sensorfusion, där till exempel virtuella sensorer kan användas för att skapa allt mer förfinad information.

Sammanställningen av listan ingår i projektet Research2Business (R2B), en tioårig satsning för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. Målet är att stärka Sveriges konkurrenskraft i ett hållbart och internationellt perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges universitet och högskolor.

Källa: www.nordicenergyaudit.se