You are currently viewing Just Wood förvärvar träsnideriet i Gamla Linköping
Stina Gunnarsson, Just Wood

Just Wood förvärvar träsnideriet i Gamla Linköping

Träsnideriet Kanevad grundades 1962 av Gunnar Kanevad som sedan start varit oerhört produktiv med många utställningar både i Sverige och utomlands. Gunnar Kanevad är representerad med större verk på ett 30-tal platser i världen och finns såväl på Nationalmuseum som i H.M. Konungens samlingar. Gunnar Kanevad gick bort för ett par år sedan och kvar i verksamheten är Håkan Jansson som fortfarande jobbar i snideriet. Jan Kanevad, Gunnars son, tog över ägarskapet men väljer nu när Håkan går i pension att sälja Kanevads träverksamhet till Stina Gunnarsson.

– Det känns fantastiskt att få denna unika möjlighet, att förvalta Kanevad-arvet och göra något nytt och spännande inom träområdet… på mitt sätt!, säger Stina Gunnarsson.

TRÄ IN I FRAMTIDEN
Nu tar en ny tid vid där Stina Gunnarsson har stora ambitioner och vill visa trä på nya sätt i nya former. Verksamheten kommer att spänna brett både vad gäller material och produktionstekniker. Från hantverk till high tech. Från massivt trä till nanocellulosa. Förutom produkter som smycken, kläder och hygienartiklar i sitt egna varumärke Just Wood kommer också kvarvarande traditionella produkter från Kanevad att säljas. Olika gästspel kommer också att ske i lokalerna i Gamla Linköping i form av utställningar av trähantverkare, designers, företag, föreningar och intresseorganisationer inom svenskt trä. Med andra ord; trä på många olika sätt!

– Pappa Gunnar hade älskat Stina, säger Jan Kanevad

EN SISTA UTSTÄLLNING
Håkan Jansson avslutar sin tid på Kanevad med en sista utställning i lokalerna i april innan Just Wood tillträder första maj. Därefter kommer lokalerna att iordningsställas och en nyöppning sker lagom till starten av tidernas sommar den 27:e juni.

– Det känns riktigt bra det här, det kunde inte blivit bättre, avslutar Håkan Jansson.

Källa: www.justwood.se