You are currently viewing Jakob Algulin blir digitaliseringsdirektör i Linköping
Jakob Algulin blir digitaliseringsdirektör i Linköping. Foto: Linköpings kommun

Jakob Algulin blir digitaliseringsdirektör i Linköping

Jakob Algulin kommer närmast från Sectra där han har drivit affärsområdet för medicinsk utbildning globalt. Som digitaliseringsdirektör i Linköpings kommun blir hans uppdrag att leda och driva utvecklingen av kommunens digitalisering. Han ska ingå i kommundirektörens stab och samverka med övriga direktörer och förvaltningar.

Jakob Algulin ser fram emot det nya uppdraget.

– Detta är spännande och utmanande. Det sker en utveckling överallt inom området och det finns mycket att göra. Det är tillfredsställande att kunna omsätta teknik så att det skapar värde för människor. Digitaliseringen handlar både om att ge kommunens medarbetare bättre verktyg och om att skapa större tillgänglighet för invånarna, säger han.

Kommundirektör Paul Håkansson säger att Linköpings kommun ska vara ett föredöme när det gäller att använda digitala tjänster för verksamheten. Han är glad över rekryteringen av Jakob Algulin.

– Med Jakob på plats kan vi sätta ett tydligt fokus. Vårt förhållningssätt är ”digitalt först”. Idag kräver medborgarna att de kan dra nytta av digitala tjänster. Med en klok digitalisering ger vi också förutsättningar för att den mänskliga kontakten inom kommunens verksamheter kan bli större. Man kan kalla det effektivisering, men det handlar snarare om optimering, säger Paul Håkansson.

Källa: www.linkoping.se