You are currently viewing Helene Oscarsson invald i skogs- och lantbruksakademien
Helene Oscarsson invald i skogs- och lantbruksakademien Foto: Malin Alm

Helene Oscarsson invald i skogs- och lantbruksakademien

Helene Oscarsson, kommunikations- och utvecklingsansvarig på Vreta Kluster, har blivit invald i Kungliga skogs- och lantbruksakademien.
– Väldigt roligt och spännande. Det är hedrande och känns samtidigt uppmuntrande för hela den verksamhet jag befinner mig i, säger Helene Oscarsson.

Det var vid Kungliga skogs- och lantbruksakademiens sammankomst 12 november som totalt 17 nya ledamöter valdes in.
Fem av ledamöterna tar plats i jordbruksavdelningen och en av dem är Helene Oscarsson.
– Det finns många spännande människor inom akademien som jag verkligen ser fram emot att träffa och samverka med. I akademins portalparagraf står det att dess uppgift är ”att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därtill knuten verksamhet”. Det ser jag fram emot att bidra till, utifrån de erfarenheter kunskaper jag har fått med mig genom åren, säger Helene Oscarsson.

HeleneOscarsson var fram till september i år vd för Vreta Kluster. I dag har Helene en roll som kommunikations- och utvecklingsansvarig på klustret.
I motiveringen från akademien, som installerades redan 1813 av Karl XIV Johan och träffas några gånger om året, står det att: ”Helene Oscarsson har gedigen erfarenhet av nätverkande, marknadsföring, PR och kommunikationsinsatser med inriktning på bland annat skogs- och lantbruksforskning. Hon är en kreativ eldsjäl med stort intresse för de gröna näringarna i gränslandet mellan akademi och näringsliv.”
– Jag blir jättestolt över den fina motiveringen, och ser fram emot att få bidra till akademins arbete, vilket exempelvis kan handla om planering och genomförande av konferenser, seminarier, workshops eller publikationer tillsammans med andra, säger Helene Oscarsson.

På grund av coronapandemin kommer de nyinvalda att få sina ledamotsbrev först vid akademiens 210:e högtidssammankomst 28 januari 2022.
– Så är det i det här tiderna, tyvärr. Jag har varit med som gäst några gånger vid de här sammankomsterna och vet vilken högtidlig festlighet det är. Jag ser fram emot det, säger Helene Oscarsson.

Källa: www.vretakluster.se

Foto: Malin Alm