Göta kanal lanserar ny digital destinationsguide
Göta kanal lanserar ny digital destinationsguide - en del i arbetet med ny affärs- och marknadsplan för 2018-2020 Foto: My Isoniemi

Göta kanal lanserar ny digital destinationsguide

Göta kanal lanserar ny digital destinationsguide – en del i arbetet med ny affärs- och marknadsplan för 2018-2020

”Att med hållbarhet och vårt historiska arv i centrum bli Sveriges mest attraktiva upplevelseområde.” Så lyder visionen för AB Göta kanalbolag, och med den i centrum tar bolaget nu sikte mot 2030 i sin nya affärsplan. Ambitionen är att succesivt öka attraktiviteten runt Göta kanal som en samlad upplevelsedestination året runt. Ett steg tas genom lanseringen av en ny digital destinationsguide.

Den 27 april, i samband med utdockningen från torrdockan i Gamla Motala verkstad, lanseras Göta kanals nya destinationsguide som på flera sätt symboliserar den inriktning Göta kanalbolag stakar ut i Affärsplan 2020 med vision mot 2030. En del i uppdraget för bolaget är att samla alla intressenter runt den 19 mil långa kanalen för att gemensamt ta tillvara de värden Göta kanal står för.

– Vi ser i omvärlden hur digitaliseringen blir allt viktigare och hur tekniken gör intåg på allt fler områden, bland annat i marknadsföringen. Här har vi stora möjligheter att både i ett kort och ett långt perspektiv skapa attraktiva upplevelser av våra 19 mil, redan innan besökaren kommit hit. Vi ser att lanseringen av Göta kanals destinationsguide endast är början på det och räknar med att med den som grund kunna bygga vidare på och koppla ihop den digitala upplevelsen med den på plats, säger Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

Initialt väljer man att lansera en betaversion, som kan ses som en första testversion, för att låta besökarna vara med och utveckla destinationsguiden redan från början.

– Göta kanal har sedan starten 1832 varit ett innovationsprojekt och vi vill fortsätta verka i den andan. De människor som bor och verkar här, samt alla de som besöker oss vet bäst vad de behöver. Vi låter dem vara med och testa destinationsguiden under försäsongen, så att vi kan ta med deras åsikter i den vidare utvecklingen. Det mesta är ännu ogjort, säger Roger Altsäter.

För att styra mot visionen har Göta kanalbolag i affärsplanen tagit sikte på sex framgångsområden:
– Hållbarhet
– Säker fungerande kanal
– Samarbeten
– Utveckling av erbjudandet
– Ekonomi
– Organisation.

Göta kanals destinationsguide exemplifierar tydligt två av dem; Samarbeten och Utveckling av erbjudandet. Guiden är framtagen av digitaliseringsbyrån Gaia för Samverkan Destination Göta kanal där samtliga sju kanalkommuner, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen samt ett 50-tal kanalnära företag ingår.

– Inom hållbarhet har vi även tagit fram en hållbarhetsplan med extra fokus tre huvudmål ur FN:s Agenda 2030; Rent vatten & sanitet (mål 6), Hållbar energi för alla (mål 7) samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8­­­). Hur väl arbetet går följs sedan upp i ett antal mål som rapporteras till ägaren. De är uppdelade i tre övergripande mål: Intäktsmål, attraktivitetsmål och säkerhetsmål,­­ säger Roger Altsäter.

 

Källa: www.gotakanal.se

 

Mer att läsa om Göta kanal och Agenda 2030 finns i Affärsstaden nummer 3 2018.