You are currently viewing Allt överskott investeras i kanalen
DCIM100MEDIADJI_0037.JPG

Allt överskott investeras i kanalen

När Göta Kanal stod klar 1832 efter ett bygge lett av Baltzar von Platen var den tänkt som en transportförbindelse på vatten mellan Vänern, Vättern och Östersjön.
Men med lastbilarnas intåg i mitten av 1900-talet förlorade den sin kraft som industrifarled – och förvandlades i stället till ett populärt semestermål för fritids- och passagerarbåtar under 1960- och 70-talet.
– I dag åker årligen cirka 3 000 fritidsbåtar med cirka två till sex personer i varje, samt tio olika passagerarbåtar på kanalen. Sammanlagt ligger antalet besökare från vatten och land totalt på ungefär tre miljoner per år, berättar vd:n Roger Altsäter.
De tre Göta kanalfilmskomedierna genom åren har bidragit till ett ökat intresse – och enligt undersökningar känner hela 89 procent av svenskarna till kanalen.
Som Sveriges största byggnadsverk genom tiderna och ett av landets största turistmål vill man gå i bräschen för sitt arbete att uppfylla FN:s globala mål i Agenda 2030.
– Det är enormt viktigt för oss att vara med och rädda jorden och skapa bättre förutsättningar för alla människor. Det vi framför allt kan bidra med sett i ett större perspektiv är att skapa ett bättre vatten, minska elförbrukningen och skapa fler arbetstillfällen.
Av FN:s 17 globala mål berörs Göta kanal framför allt av tolv – och man har plockat ut tre stycken att ha extra fokus på i affärsplanen 2020, med vision 2030. Dessa finns med i företagets policydokument:

*(6.3) Att till 2030 förbättra vattenkvalitén som bolaget kan påverka genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.
– Vi mäter kontinuerligt vattenkvalitén, där målet är att det ska vara badvänligt längs hela kanalen enligt EU:s standardvärden. Det gör det nu, men går alltid att förbättra.
– Företaget äger 400 fastigheter, vars avloppssystem och brunnar håller på att bytas ut och moderniseras.
– Sedan arbetar vi på att minska hanteringen av kemikalier, samt att hjälpa passagerar- och fritidsbåtar att hantera spillvatten på ett bättre sätt.
*(7.3) Att till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet som bolaget kan påverka.
– Hittills har vi bytt ut armaturer i våra slussanläggningar och använder numera LED-belysning. Där har vi också programmerat in så att lamporna gå ned 40 procent i effekt på nätterna då mindre människor rör sig längs kanalen. Något vi sparar mycket energi på.
– För att ta ytterligare ett exempel har kontoret i Motala bytt all belysning till LED och skapat en mer hållbar miljö där. Just det här med att minska på energiförbrukningen är något vi sprider vidare till våra 50 officiella entreprenörspartners längs kanalen. Vi försöker att hitta gemensamma investeringar tillsammans med dessa.

*(8.9) Att senast 2030 utarbeta och genomföra politik utifrån bolagets uppdrag för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.
– Vi vill att våra 50 lokala och officiella samarbetspartners ska fortsätta att utvecklas och växa genom att skapa goda förutsättningar för dem. Vi samverkar även med sju kommuner och två regionkontor. Den här branschen är ju väldigt säsongsbetonad, med väldigt mycket på sommarhalvåret och mindre arbete på vinterhalvåret. Vi vill jobba för att företagen är bärkraftiga året om och för att bevara kulturen.
– För tillfället finns bara några mindre museum om Göta kanal i Sjötorp, Motala och Berg. Vi vill bygga ett större och modernt besökscentrum med historia och information. Sedan är det viktigt att vara aktiva på sociala medier som Facebook och Instagram.

I affärsplanen 2020, med vision 2030, har man dessutom ytterligare tre övergripande mål att uppfylla till 2020.
– Dels att skapa hållbara intäkter för bolaget, där allt överskott investeras i kanalen så att den ska hålla så hög klass som möjligt. Vi strävar efter en säker kanal utan någon form av olyckor, samt att öka attraktionskraften ytterligare.
Han fortsätter:
– Det gäller att hela tiden se nya möjligheter och att hänga med i tiden. Den kommande generationen vill kanske inte åka en hel vecka eller två på kanalen, utan hyra en båt bara en dag eller två och sedan göra något annat. Jag tror på införandet av en båtpool, där man kan ge sig ut på kortare färder om man vill det, avslutar Roger Altsäter.

Det här är Göta kanal

  • Byggnadsår: 1810-1832.
  • Skapad av: Baltzar von Platen.
  • Sträcka: Från Sjötorp vid Vänerns östra strand i Västergötland och mynnar ut i Slätbaken, vid Mem i Östergötland.
  • Längd: 190,5 km.
  • Antal slussar: 58 stycken.
  • Ägare: AB Göta kanalbolag.

TEXT: Joakim Löwing
FOTO: Göta kanalbolagarkiv