Gerox tillsätter ny vd
Mathias Ericcson vd på Modio.

Gerox tillsätter ny vd

Gerox har länge varit en trygg och ledande leverantör av bergvärme för bostadsrättsföreningar. Bolaget var även tidigt ute med att erbjuda en fullt ut digitaliserad och säker övervakning av de anläggningar som installerats.

– Vi tröttnade helt enkelt på att vara beroende av olika fastighets-automationslösningar, som brast i såväl säkerhet som tillgänglighet, säger Per Melin, en av grundarna till Gerox. När alla nu pratar om digitalisering som nästa stora utmaning för fastigheter så kan vi konstatera att vi redan är där. Och för att behålla tätpositionen i den här frågan beslutade vi oss för att förtydliga våra mål och dessutom rekrytera en extern vd för att fokusera på detta.

Valet föll på Mathias Ericsson, med en tydlig bakgrund från såväl att utveckla affärer inom det digitala området som att arbeta med stora börsnoterade bolag.

– Jag ser en väldigt spännande resa för Gerox framöver, säger Mathias Ericsson. Att kombinera olika former av energieffektiviseringar och att göra det med digitalisering och öppenhet som ledstjärnor innebär att Gerox verkligen befinner sig i framkanten av utvecklingen.  Jag ser fastighetsbranschen som nästa stora bransch att helt förändra synen på sig själv och sin betydelse för samhället i stort. Vi måste bort från komplicerad och oförståelig fastighetsautomation och ge fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna möjligheten att själva aktivt delta i utvecklingen mot mer hållbara och långsiktiga lösningar.

– Precis som alla stora förändringar, så kommer även denna att ske stegvis. Det viktiga är att ta de första stegen åt rätt håll. Och i det arbetet tror jag min bakgrund inom en rad olika bolag med fokus på digitalisering och säkerhet kan vara ett bra bidrag till helheten, fortsätter Mathias.

– Vi kommer under den närmaste tiden kunna presentera en rad nya satsningar, som ligger i linje med vår ambition att vara ledande inom mer än bara bergvärmeinstallationer, säger Per. Även om vi redan har kommit långt som bolag, så har vi bara börjat vår spännande resa.

Gerox har under de senaste året vuxit genom att ta långsiktigt ansvar i sina affärer och genom att vara mer än bara en installatör för sina kunder. Med den grundsynen har även den digitala lösningen för övervakning och styrning testats och implementerats successivt, hela tiden med ett tydligt kundfokus.

– När vi nu kan konstatera att våra lösningar är såväl effektiva som väl beprövade, ser vi det som självklart att öka vårt erbjudande mot kunderna. Och i det arbetet får Mathias en tydlig och central roll för vår fortsatta resa, säger Per.

Gerox är en av Linköpingsbolaget Modio AB:s kunder, och Mathias Ericsson är numera vd i båda bolagen då man ser synergier i ett ökat samarbete.

Källa: www.gerox.se